Nové trendy výučby na školách – Go-Lab

Gabriela Krížovská, 17. mája 2018 10:05

Snahou aj našej spoločnosti je zvýšiť záujem žiakov o štúdium odborných predmetov a dať im už na základnej škole motiváciu profilovať sa na tieto vzdelávacie smery.

Nové trendy výučby na školách – Go-Lab Foto: Gabriela Križovská


Poprad 17. mája (SkolskyServis.sk) - V tomto článku sa chcem venovať problematike súčasného rozvoja školstva s ohľadom na prichádzajúce trendy z Európskej únie a ich využitie na hodinách. European Schoolnet ako organizácia zaoberajúca sa implementovaním nových trendov do výučby má v súčasnej dobe rozbehnutých hneď niekoľko úspešných projektov, ktorých využívanie na školách má zastúpenie v širokom meradle. V prvom rade sú všetky iniciatívy EU namierené na zníženie deficitu odborne vzdelaných pracovníkov, ktorému budeme v blízkej dobe čeliť. Je snahou aj nás učiteľov formovať žiakov tak, aby si za svoje budúce povolanie zvolili obor, v ktorom majú reálne šance využitia. Snahou aj našej spoločnosti je zvýšiť záujem žiakov o štúdium odborných predmetov a dať im už na základnej škole motiváciu profilovať sa na tieto vzdelávacie smery.

Prvou iniciatívou European Schoolnet je šíriť myšlienku a využívať vo vyučovacom procese takzvané vzdialené laboratória a simulácie. Pre nás učiteľov je pripravený portál https://www.golabz.eu/ , kde sú dostupné viaceré simulačné laboratória a aplikácie. Portál poskytuje učiteľom možnosť nájsť na hodiny prírodných vied laboratória, kde si žiaci môžu simulovať merania a zaznamenávať namerané veličiny. Pridané aplikácie im pomôžu namerané hodnoty vyhodnotiť a odprezentovať. Učiteľ sa použitím daného laboratória dostane do priestoru www.graasp.eu, kde je mu automatický poskytnutý priestor – takzvaný ILS (Inquiry Learning Space) kde si v 9 záložkach predpripraví pokus pre svojich žiakov. Fázy každého merania s použitím laboratória sú rozdelené do 5 fáz: orientation – poskytne teoretické predpoklady pokusu, conceptualisation – navrhne najvhodnejšie postupy merania, investigation – zameriava sa na samotné meranie so zvoleným laboratóriom, conclusion – dáva priestor na vyvodenie vlastných záverov z nameraných veličín a poslednou fázou je discussion – necháva priestor na zistenie spätnej väzby od žiakov a formuluje závery.

Na tomto portály sa žiak môže oboznámiť s funkciou elektrického obvodu a merať jednotlivé veličiny počas laboratórnych prác. Vidieť či zapojené súčasti jeho virtuálnej schémy budú schopné viesť elektrický prúd a aké hodnoty a veličiny je možné namerať. Bližšie oboznámenie sa s týmto laboratóriom je na tomto linku https://www.golabz.eu/lab/electrical-circuit-lab.

Pre žiakov, ktorých láka astronómia a deštrukčné pokusy, ktoré sa len s ťažkosťou dajú realizovať na pôde školy je tu laboratórium, ktoré meria veľkosť kráterov, ktoré by vznikli na povrchu zeme a iných planét, ak by na ne dopadli meteority rôznej veľkosti a hustoty. Ktorý žiak by si toto nenasimuloval aj na povrchu zeme v blízkosti školy. Pre vyskúšanie sa oplatí navštíviť tento link https://www.golabz.eu/lab/craters-on-earth-and-other-planets

Takto by sme mohli odskúšať všetkých 523 laboratórií a využiť na pokusy 34 aplikácií spolu so 770 vytvorenými ILS priestormi. Myslím, že sa oplatí aspoň sa zaregistrovať a keď už nie využiť to so žiakmi v škole na prírodovedných predmetoch, tak si aj učitelia jazykov môžu vytvoriť podporný materiál so slovnou zásobou a dať žiakom možnosť rozvíjať sa CLIL metódou.

Pre bližšie informácie a prípadné rady sa môžete obrátiť na autorku článku.Ing. Gabriela Krížovská
www.edu4you5.webnode.sk

Gabriela Krížovská (ZŠ s MŠ Jarná ulica, Poprad)

Obyčajná učiteľka, ktorá chce, aby žiaci skúmali svet všetkými zmyslami a naplno.

Téma TASR