Nové meno v slovenskej literatúre je René

Školský servis, 11. novembra 2017 12:03

Literárne informačné centrum a Anasoft litera vyhlasujú novú literárnu cenu René – Anasoft litera gymnazistov, inšpirovanú prestížnou francúzskou cenou Prix Goncourt des lycéens.

Bratislava 11. novembra (SkolskyServis.sk) - René je meno novej slovenskej literárnej ceny, ktorá má priblížiť súčasnú kvalitnú domácu prózu mladšej generácii.
Foto:
„Literárne informačné centrum sa už dlhší čas snaží zintenzívniť spoluprácu so strednými školami a viac sa zamerať na podporu čítania študentov. Inšpirovali sme sa podobnými projektmi, ktoré existujú vo viacerých krajinách. Potom sa naše zámery pretli s aktivitami Anasoft litery a vznikla cena René. René je prvý slovenský román a je zaujímavé pozrieť sa, kam sa naša pôvodná tvorba za ten čas posunula. Názov je jednoduchý, zapamätateľný a dá sa s ním ľahko pracovať,“ vysvetľuje vznik novej ceny riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová.

Literárnu cenu René udeľujú raz ročne práve študenti desiatich vybraných slovenských gymnázií. Na výber majú päticu kníh, ktoré im odporúča aktuálna porota ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené vo finálovej desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov. V historicky prvom ročníku ceny René porota Anasoft litery v zložení Ján Gavura, Ivana Hostová, Veronika Rácová, Michal Habaj a Pavel Matejovič vybrali pre študentov tieto tituly:

Gibová, Ivana: Barbora, boch & katarzia, Marenčin PT, 2016
Karika, Jozef: Trhlina, Ikar, 2016
Lavrík, Silvester: Nedeľné šachy s Tisom, Vydavateľstvo Dixit, 2016
Staviarsky, Víťo: Rinaldova cesta, Víťo Staviarsky, 2015
Štefánik, Ondrej: Som Paula, Vydavateľstvo TATRAN, 2016


Študenti majú na prečítanie týchto piatich kníh sedem týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú prozaickú knihu uplynulého roka. Učitelia slovenského jazyka a literatúry túto cenu vítajú a prijali ju s nadšením. Andrea Gumanová z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach pocity učiteľov zhrnula: „Cieľ je úžasný – spropagovať súčasnú slovenskú literatúru mladým ľuďom, keďže priestor v rámci vyučovacieho procesu na hodinách literatúry je minimálny.“ Jana Komorová z bratislavského Gymnázia na Ul. Ladislava Sáru ju dopĺňa: „Už bolo načase. Na hodinách na to nie je vždy čas a, pravdupovediac, niekedy je ťažké sa vo vychádzajúcich tituloch zorientovať. Nemám ani toľko finančných prostriedkov a ani času, aby som čítala všetko a mala presný prehľad, i keď o nejaký prehľad sa predsa len usilujem. A niekedy mám aj pochybnosť, či to, čo sa propaguje v súčasnosti ako ,kvalitná‘ literatúra, naozaj aj kvalitné je. Asi ukáže čas.“ Vznik ceny René sprevádzali aj obavy, či študenti vôbec budú chcieť čítať a či na knihy budú mať čas. „Opak je pravdou. Nečítajú len prihlásení študenti, ale knihy sa posúvajú aj ďalej medzi iných študentov,“ vyvrátila obavy Mariana Pavelková z Gymnázia J. Hollého v Trnave.

Študenti aktuálne čítajú päticu kníh nominovaných na cenu René. „V popularite vyhráva Karika, v ľahkosti čítania Staviarsky, v kontroverznosti Gibová, v náročnosti textu Štefánik a v hre s časom Lavrík,“ zhrnul čitateľské zážitky študentov učiteľ Martin Benikovský z Gymnázia bilingválneho v Žiline. Každé zo zapojených gymnázií za svojho víťaza hlasuje do 28. novembra 2017. Vyberalo ich Literárne informačné centrum. „Desať gymnázií sme oslovili na základe veľmi dobrej predchádzajúcej spolupráce. Vieme, že na týchto školách sa študentom dôkladne venujú a aktívne pracujú s literárnymi textami. V budúcich rokoch chceme osloviť ďalšie školy a veríme, že sa nám aj sami prihlásia,“ ozrejmuje Vallová.

Cena Anasoft litera iniciatívu Literárneho informačného centra uvítala. „V rámci nášho projektu Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky! už niekoľko rokov predstavujeme študentom v úzkej spolupráci s ich učiteľmi súčasnú slovenskú prózu. V prípade ceny René sa však študenti dostávajú do výrazne aktívnejšej pozície, majú zodpovednosť rozhodovať, no zároveň vyargumentovať svoje čitateľské zážitky. Rozvíjanie ich kritického myslenia považujeme za jeden z najdôležitejších cieľov,“ uzatvára Jana Ondiková z občianskeho združenia ars_litera, ktoré organizuje cenu Anasoft litera.

Prvý laureát ceny René 2017 – Anasoft litera gymnazistov bude vyhlásený 8. – 9. decembra 2017 v bratislavskej Novej Cvernovke na festivale Dni slovenskej literatúry.

http://www.anasoftlitera.sk/sk/cena-rene

Téma TASR