Nitrianskej komunitná nadácia vyhlasuje nový program

Školský servis, 6. decembra 2018 6:42

O grant môžu žiadať stredné školy, jednotlivci i neziskové organizácie.

Nitra 6. decembra (SkolskyServis.sk) - Spoločnosť Foxconn Slovakia v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje pre okres Nitra prvý ročník grantového programu „Inovatívne s Foxconnom“. Na realizáciu programu venoval Foxconn Slovakia sumu viac ako 9 000 EUR. O grant môžu žiadať stredné školy, jednotlivci i neziskové organizácie.

V grantovom programe budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na:

Zavádzanie inovácií v rámci stredoškolského štúdia, ktoré skvalitňujú a rozširujú poznanie v rámci
jednotlivých učebných predmetov, (napr. nové inovatívne metódy a formy vzdelávania, nové IT
technológie, prepojenie vzdelávacieho procesu spotrebami praxe...)

Zavádzanie dobrovoľníckych programov pre mladých ľudí na stredných školách, aktivizovanie
mladých ľudí pre rozvoj miestnej komunity (aktivity, ktoré prepájajú SŠ s miestnou komunitou
a prispievajú k pozitívnej zmene v rôznych oblastiach- životné prostredie, vzdelávanie, kultúra,
ochrana historických pamiatok, sociálna pomoc...)
Program bude motivovať ľudí, aby sami identifikovali oblasti inovácií, ktoré dokážu zabezpečiť zlepšenie
kvality vzdelávania. Príležitosť aktívne sa zapojiť do programu majú aj samotní zamestnanci spoločnosti
Foxconn Slovakia. Tí môžu participovať na projekte priamo ako žiadatelia alebo nepriamo tým, že preberú
patronát nad projektom.

„Teší nás, že sme získali nového spoločensky zodpovedného darcu pre program, ktorý podnieti inovácie
v tak dôležitej oblasti akou je vzdelávanie mladých ľudí. V prvom ročníku by sme chceli predstaviť program
širokej verejnosti s cieľom motivovať čo najviac predkladateľov s dobrými a originálnymi nápadmi. Chceme
presvedčiť študentov, učiteľov a ostatných aktivistov, že „Inovatívne s Foxconom“ je tu naozaj pre nich
a participovanie na programe nie je vôbec zložité“, povedala Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Pracovníci Nitrianskej komunitnej nadácie poskytujú bezplatné konzultácie počas celého obdobia
predkladania projektov. Do programu je možné zapojiť sa do 25. januára 2019. Maximálna výška grantu
na jeden projekt je 1 500 €.

Viac infomácií môžete nájsť na webovej stránke nadácie: https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-sfoxconnom

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR