Nitra: Zápisu do materských škôl budú v apríli predchádzať DOD

TASR, 7. marca 2018 8:20

Aby sa rodičia pri výbere škôlky vedeli lepšie rozhodnúť, budú vo všetkých predškolských zariadeniach 24. a 25. apríla dni otvorených dverí.

Nitra 6. marca (TASR) – Zápis do 26 materských škôl (MŠ) v Nitre sa uskutoční od 2. do 10. mája. Ako informovala radnica, žiadosti o prijatie do jednotlivých škôlok budú ich riaditeľky prijímať v Kongresovej sále mestského úradu. Aby sa rodičia pri výbere škôlky vedeli lepšie rozhodnúť, budú vo všetkých predškolských zariadeniach 24. a 25. apríla dni otvorených dverí.
Ilustračné foto Foto: Henrich Mišovič/TASR

Zákonní zástupcovia dieťaťa pri zápise predložia žiadosť o prijatie do škôlky. Formulár žiadosti si rodičia môžu stiahnuť z webovej stránky mesta, alebo si ho vyzdvihnú v deň zápisu na mestskom úrade. Musia tiež doložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a k nahliadnutiu rodný list. "Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie," upozornila radnica.

Pre deti so špeciálnymi potrebami zriadilo mesto kapacity v štyroch materských školách. V MŠ Nábrežie mládeže je trieda pre deti s mentálnym postihnutím, v MŠ Piaristická pre deti s poruchami zraku, v MŠ Štiavnická sú deti s poruchami sluchu a v MŠ Nedbalova sú predškoláci s diagnózou diabetes.

Téma TASR