Vedecký jarmok priblíži žiakom i verejnosti zaujímavosti prírody

TASR, 12. marca 2018 9:14

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravila najmä pre žiakov základných a stredných škôl Vedecký jarmok.

Foto: TASR


Nitra 12. marca (TASR) – Uskutoční sa 13. marca v priestoroch Galérie Mlyny a je súčasťou projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Osem katedier a dva ústavy Fakulty prírodných vied predstavia rôzne zaujímavosti z matematiky, fyziky, biológie a ďalších vedných odborov.

"Naším cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o najnovších poznatkoch a nutnosti podporovať vedu a techniku," informovali organizátori podujatia.

Zaujímavé fyzikálne experimenty s tekutým dusíkom, prebiehajúce pri veľmi nízkych teplotách, predstavia magnetické delo, dusíkovú bombu i Leidenfrost efekt. Pracovníci fakulty predvedú niekoľko zaujímavých experimentov, kde hrá hlavnú úlohu svetlo. "Návštevníkom ukážeme, že indukčný varič nie je len na varenie. Čarodejnice Zet a Jane si pripravili ukážku prekvapujúcich farebných zvratov, spojených s chameleónom. Pred očami návštevníkov sa premení voda na víno a uvidia aj tajomstvo čarovného kotlíka," uvádzajú organizátori.
Téma TASR