SPU vychováva nových kontrolórov miestnej územnej samosprávy

TASR, 6. februára 2019 13:32

Pilotnú časť nového akreditovaného kurzu ďalšieho vzdelávania otvorila koncom januára Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

Areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa stal národnou kultúrnou pamiatkou Foto: Henrich Mišovič/TASR


Nitra 6. februára (TASR) – Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre bude vychovávať kontrolórov miestnej územnej samosprávy. Pilotnú časť nového akreditovaného kurzu ďalšieho vzdelávania otvorila koncom minulého mesiaca Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU. Kurz realizuje v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR na základe memoranda o spolupráci medzi SPU a NKÚ, ktoré bolo podpísané v máji 2016, informovala odborná garantka kurzu Eva Balážová.

Výučba v celkovom rozsahu 90 hodín je bloková, plánovaných je desať sústredení. Absolventi budú ovládať metodiku kontrolnej činnosti v miestnej územnej samospráve, legislatívne rámce kontrolnej činnosti a kontrolórsku dokumentáciu. Spoznajú vnútorný kontrolný systém obce a právne predpisy súvisiace s hospodárením s verejnými prostriedkami obce. Dokážu vykonávať kontrolnú činnosť v obci a v ňou zriadených a založených subjektoch z pohľadu rozpočtového hospodárenia a nakladania s jej majetkom.
Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR