Nitra plánuje na vybraných školách zriaďovať komunitné centrá

TASR, 27. mája 2018 7:31

Do nitrianskych základných (ZŠ) škôl zapísali tento rok rodičia celkovo 810 detí.

Nitra 27. mája (TASR) – Radnica pre ne na budúci školský rok plánuje otvoriť na 14 základných školách spolu 41 prváckych tried.
Foto: Ján Siman/TASR

Budú medzi nimi opäť aj dve triedy pre intelektovo nadaných žiakov na ZŠ Benkova. Mesto okrem toho zriadilo aj po jednej triede nultého ročníka na ZŠ Krčméryho a ZŠ Novozámocká.

Podľa správy z odboru školstva, mládeže a športu na mestskom úrade však nebudú môcť všetky deti navštevovať tie školy, do ktorých ich rodičia zapísali. „V prípade ZŠ Benkova, Kniežaťa Pribinu a Nábrežie mládeže nie je možné z kapacitných dôvodov prijať všetky zapísané deti,“ informoval odbor školstva.

Podľa slov primátora Jozefa Dvonča je aj napriek tomu na nitrianskych ZŠ dostatok kapacít. „Problém je v tom, že na počet žiakov v prvej triede je limit. Na niektorých školách ho dosahujeme hravo a je tam dokonca pretlak. V týchto prípadoch budeme musieť deti umiestniť na iných školách. Ide o to, že kvôli trom žiakom, ktorí sa už do limitu nevošli, nebudeme otvárať celú triedu, ale vieme ich presunúť do vedľajšej základnej školy. Zásada je umiestňovať do našich škôl v prvom rade deti z obvodu Nitra, to znamená deti rodičov s trvalým pobytom v Nitre,“ vysvetlil Dvonč.

Najviac predškolákov zapísali tento rok rodičia na ZŠ Benkova, kde bude do siedmich prváckych tried chodiť 134 žiakov. Veľký záujem bol aj o ZŠ Nábrežie mládeže, kde rodičia zapísali 110 detí a o ZŠ Fatranská s 87 zapísanými deťmi. Najmenej predškolákov zapísali rodičia do škôl v okrajových častiach mesta. Na ZŠ Ščasného v Dražovciach bude do jednej prváckej triedy chodiť 13 detí a jednu triedu pre prvákov otvára aj ZŠ Novozámocká v Dolných Krškanoch, kde je zapísaných 18 detí.

Mesto v súčasnosti eviduje viaceré školy, ktoré majú dostatok priestorových možností, v nich plánuje zriaďovať združené základné a materské školy. Prvou je ZŠ Na Hôrke, kde bol už pred časom jeden blok vyčlenený pre potreby škôlky. V školách, ktoré navštevuje väčší počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, zasa radnica plánuje zriaďovať komunitné centrá. „Takéto úvahy sú a myslím si, že sa to môže udiať v krátkom čase. Mám už na stole projekty na vytvorenie komunitného centra v mestských častiach Dražovciach a Krškany,“ uviedol Dvonč.


Téma TASR