Nitra: Krajskí poslanci odsúhlasili zrušenie SOŠ v Kalnej nad Hronom

TASR, 16. júla 2018 10:55

Škole, ktorá vychovávala predavačov, aranžérov a v posledných rokoch aj obchodných pracovníkov a fotografov, sa už niekoľko rokov nedarilo získavať nových študentov.

Nitra 16. júla (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) v Kalnej nad Hronom ukončí po viac ako 63 rokoch svoju existenciu. Škole, ktorá vychovávala predavačov, aranžérov a v posledných rokoch aj obchodných pracovníkov a fotografov, sa už niekoľko rokov nedarilo získavať nových študentov. Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) preto rozhodlo o jej zrušení a vyradení zo siete škôl.
Foto: TASR

Podľa riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana došlo na tejto škole za posledné roky k prudkému zníženiu počtu žiakov. „Pre porovnanie, kým v školskom roku 2013/2014 tu bolo otvorených 11 tried so 195 študentmi, v súčasnosti tu je päť tried so 67 žiakmi, z ktorých je 17 maturantov. Okrem toho na prijímacie pohovory si prihlášku podalo iba 13 detí, z ktorých reálne prišlo len desať, takže prvý ročník by sa na škole neotváral,“ uviedol Guťan.

Počet denných študentov na SOŠ v Kalnej nad Hronom bol príliš nízky aj podľa vedúceho odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK Vladimíra Gubiša. „Na škole je 27 denných žiakov, 12 tretiakov a 15 štvrtákov, ostatní sú na externej forme štúdia. Už dva roky sa nepodarilo pani riaditeľke otvoriť prvý ročník. Čiže v budúcom školskom roku by sme nemali ani prvákov, ani druhákov, len týchto 27 detí,“ uviedol.

Ako pripomenul, kvôli malému počtu žiakov bol už problém zabezpečiť na SOŠ učiteľov. „Bola za mnou osobne pani riaditeľka školy a oznámila mi, že má vlastne iba dve triedy denných žiakov. Pri takomto počte nevie zabezpečiť plynulý vzdelávací proces, pretože učitelia nechcú chodiť do Kalnej nad Hronom učiť tri až sedem hodín na 20 alebo 25-percentný úväzok a učiť za nejakých 150 alebo 200 eur. Takže toto sú tie dôvody na vyradenie tejto SOŠ zo siete škôl,“ vysvetlil Gubiš.

Podľa Guťana je preto vhodným riešením presunúť súčasných žiakov SOŠ do stredných škôl v neďalekých Leviciach. „Celý ten proces rušenia školy, internátu a školskej jedálne bude potom nasledovať v ďalších krokoch,“ skonštatoval.


Téma TASR