Niektoré typy preukazov ISIC a ITIC majú upravenú platnosť

Školský servis, 4. mája 2018 12:23

Preukazy ISIC a ITIC oprávňujú ich držiteľov k viac ako 1000 zľavám na Slovensku a viac ako 150 000 zľavám v 130 krajinách sveta.

Bratislava 4. mája (SkolskyServis.sk) - Združenie CKM SYTS, ktoré vydáva na Slovensku preukazy ISIC (International Student Identity Card) a ITIC (International Teacher Identity Card), oznámilo pozitívnu zmenu pri platnosti niektorých typov preukazov ISIC a ITIC.
Foto:

Preukazy ISIC a ITIC oprávňujú ich držiteľov k viac ako 1000 zľavám na Slovensku a viac ako 150 000 zľavám v 130 krajinách sveta. Oba tieto preukazy existujú buď ako samostatný preukaz bez ďalších funkcionalít (označujú sa ako ISIC klasik, ITIC klasik) alebo ako tzv. Co brandové preukazy, kedy majú okrem funkcie zliav aj ďalšie pridané funkcie ako napr. dopravná funkcia, funkcia použitia v systémoch škôl, identifikačný preukaz príslušnej školy a pod.

Doteraz bola platnosť preukazov ISIC klasik a ITIC klasik vždy od 1. septembra príslušného roka do konca nasledujúceho roka bez ohľadu na to, kedy bol preukaz vydaný. Vždy po septembri tak prichádzalo k situáciám, kedy mali tieto preukazy kratšiu a kratšiu platnosť. Od 1. 4. 2018 je to inak. Preukazy ISIC klasik a ITIC klasik platia vždy 365 dní bez ohľadu na to, kedy boli vystavené. Co brandové preukazy majú platnosť nezmenenú, teda vždy do konca septembra príslušného roku.

365 dňová platnosť preukazov ISIC klasik a ITIC klasik je zohľadnená aj vo virtuálnej forme preukazu. Virtuálny ISIC, ITIC je súčasťou mobilnej aplikácie, ktorú si môžu držitelia preukazov stiahnuť zdarma. Nájdu v nej okrem popisov zliav napríklad aj ich geolokáciu, navigáciu ako sa k zľavám dostanú a pod. V mobile sa dá platný preukaz ľahko rozoznať od neplatného podľa dynamických prvkov ako reálny čas a dátum, dynamicky sa meniace holografické logo ISIC a označenie „PLATNÝ“. Neplatný preukaz má označenie „PLATNOSŤ VYPRŠANÁ“ a je na ňom notifikácia, že platnosť preukazu vypršala.

Úpravou platnosti preukazov ISIC klasik a ITIC klasik vychádza CKM SYTS v ústrety držiteľom týchto preukazov, populárnosť oboch preukazov stúpa o čom svedčia aj medziročné nárasty v počte držiteľov. Informácie o všetkých zľavách nájdu držitelia preukazov na svojich stránkach www.isic.sk www.itic.sk

Téma TASR