INEKO aktualizovalo rebríček najlepších základných a stredných škôl

Školský servis, 12. septembra 2017 10:32

INEKO upozorňuje, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.

Portál skolskyservis
Foto: INEKOBratislava 12. septembra (SkolskyServis.sk) - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aktualizoval rebríček najlepších základných a stredných škôl.

Medzi základnými školami na prvom mieste skončila ZŠ Krosninska 4, Košice-Dargovských hrdinov. Nasleduje Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce a najlepšiu trojicu dopĺňa Základná škola, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica.
Foto: INEKOINEKO o tom informuje na svojej webovej stránke.

V prípade stredných odborných škôl najlepšie obstála Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava, druhá skončila SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov a tretia je Spojená školaSPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra.

Foto: INEKO


V rámci gymnázií je na prvom mieste Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium, Teplická 7, Bratislava - Nové Mesto. Na druhom mieste sa v rebríčku umiestnilo Gymnázium, Poštová 9, Košice - Staré Mesto. Trojicu uzatvára Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava - Ružinov.

Foto: INEKO


Nové rebríčky súvisia podľa INEKO s doplnením aktuálnych údajov za viacero sledovaných ukazovateľov na webe skoly.ineko.sk, na ktorom zbiera dostupné údaje o všetkých základných a stredných školách na Slovensku.


V najnovšom hodnotení sú aktualizované údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach piatakov a deviatakov na ZŠ (Testovanie 5 a Testovanie 9) a tiež výsledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok.

Presnejšie, v prípade ZŠ sú doplnené výsledky žiakov v Testovaní 5 za všetky predmety, v ktorých toto testovanie prebieha (slovenský jazyk, maďarský jazyk a matematika).Výsledky testovania piatakov sú súčasťou hodnotenia iba od minulého roka, keďže piataci boli na celoštátnej úrovni prvýkrát testovaní až v šk. roku 2015/16. Aktuálne doplnené výsledky Testovania 5 tak pochádzajú z celkovo druhého a bohužiaľ zrejme nateraz aj posledného testovania piatakov – súčasné vedenie ministerstva školstva sa totiž rozhodlo zmeniť priority a nevyčlenilo prostriedky na jeho realizáciu v šk. roku 2017/18.

Pokiaľ ide o Testovanie 9, zapracované sú výsledky za matematiku a slovenský jazyk, resp. pri školách s vyučovacím jazykom maďarským za maďarský jazyk a slovenský jazyk a slovenskú literatúru. V rámci maturít to boli okrem týchto štyroch predmetov navyše ešte cudzie jazyky – anglický a nemecký jazyk, v oboch prípadoch aj úroveň B1, aj úroveň B2.

Všetky čerstvo doplnené údaje sa týkajú šk. roku 2016/17 a na ich základe je pripravené aj nové hodnotenie výsledkov žiakov na jednotlivých školách. Údaje a aj aktualizované rebríčky možno nájsť na portáli skoly.ineko.sk,
Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi ZŠ opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ na ul. Slov. partizánov v Považskej Bystrici.


INEKO upozorňuje, že rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

Školy s najlepšími výsledkami navštevujú žiaci, ktorí dosahujú výborné výsledky v celonárodných testoch, sú úspešní v olympiádach a medzinárodných projektoch a v prípade stredných odborných škôl si po ich skončení ľahko nájdu prácu. Naopak školy s najhoršími výsledkami dosahujú nízku úspešnosť v celonárodných testoch, olympiád ani medzinárodných projektov sa nezúčastňujú a ich absolventi končia často na úradoch práce.

Téma TASR