Národnostné menšiny na Slovensku priblíži doplňujúci učebný materiál

TASR, 14. novembra 2017 9:49

Tím pre prípravu doplňujúceho učebného materiálu s názvom Zoznámme sa, národné menšiny, v týchto dňoch finišuje.

Fotky z rokovania expertného tímu štát.tajomníka Petra Krajňáka a riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka o príprave doplnkového učebného materiálu Zoznámme sa, národnostné menšiny Foto: Dagmar VanečkováBratislava 14. novembra (TASR) – Cieľom odborníkov z ministerstva školstva je pripraviť publikáciu ako určenú pomôcku pre učiteľov druhého stupňa základných škôl, ktorá poskytne základné informácie a zvýši povedomie o národnostných menšinách žijúcich na Slovensku. TASR o tom informovala Dagmar Vanečková zo Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ).

Publikácia má byť doplňujúcim učebným materiálom k dejepisu, ale aj k iným humanitným predmetom. "Veríme, že materiál o dejinách a kultúre menšín žijúcich na Slovensku prispeje k poznaniu, podpore tolerancie a vzájomnej akceptácii žiakov v školskom i mimoškolskom prostredí," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Doplnkový učebný text publikácie má priblížiť problematiku kultúry, tradícií, naturelu a spôsobu života národnostných menšín na Slovensku zo súčasného pohľadu. "Pre učiteľov na druhom stupni základných škôl by to mala byť pomôcka na podporu interpretácie konkrétnych tém, ku ktorým bude vypracovaná metodika spolu s pracovnými listami," doplnil riaditeľ ŠPÚ.

Keďže ide aj o témy z histórie maďarskej, rusínskej, ruskej, ukrajinskej, nemeckej, českej, moravskej, židovskej a rómskej menšiny, pred záverečným workshopom posúdia text ešte odborníci z Historického ústavu a Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.

Téma TASR