Najväčšia učiteľská konferencia klope na dvere

OTS, 16. apríla 2018 18:16

Najväčšie stretnutie učiteľov na Slovensku sa tento rok koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Foto: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Bratislava 16. apríla (OTS) - Odborným garantom je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko Bratislava.
Foto: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program s viac ako 40 rôznymi aktivitami. Renomovaní lektori z celého sveta, ale aj uznávaní spíkri zo Slovenska. A k tomu takmer 500 pedagógov z celého Slovenska. Taký bude v skratke už siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov – Učiteľ nie je Google5, ktorú opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko.
Foto: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

Konferencia sa bude tento rok konať v dňoch 7. – 8. júna 2018 v Hoteli SENEC**** v Senci. Je určená pre všetkých pedagógov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku, pričom v bohatom programe si nájde každý niečo to svoje: ako riaditeľ či zástupca školy, tak aj učiteľka v materskej škole, ale napríklad aj učiteľ matematiky, techniky, prírodovedy... Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme, chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí. Účasť takmer 40 renomovaných slovenských lektorov spolu so zahraničnými prednášajúcimi z Nemecka, Holandska, Bulharska, Čile, Nórska, Maďarska a Českej republiky je prísľubom naozaj kvalitného odborného programu.

Bohatý odborný aj sprievodný program
Odborný program konferencie organizátori vystavali na troch nosných tematických pilieroch:
1. Škola ako miesto na vzdelanie
Sú pre nás vzdelávacie systémy z iných častí sveta nasledovaniahodným príkladom či výzvou na prehodnotenie?
2. Vzdelávanie 5.0.
Kritická analýza prínosu digitálnych technológii. Orientácia na "staré" pedagogické premisy: rozvoj osobnosti, kritické myslenie, prínos pre spoločnosť, zodpovednosť za seba a za druhých. Úcta k demokracii v krehkom životnom prostredí. Aké úlohy majú učitelia a spoločnosť ako celok? Ako je možné spolufungovať vo svete sietí?
3. Procesy učenia a učenia sa
Vzdelávanie detí a dospelých všeobecne, rôzne formy, modely, procesy...


WOW: World of Work
Vedecko-technické vzdelávanie ako odpoveď nielen na potreby zamestnávateľov, ale najmä na meniaci sa svet.

I-S.K.Y.P.E.: Interactive Science for Kids and Youngsters in Primary Education
Rozvoj prírodovedného vzdelávania na prvom stupni základných škôl ako cesta zvýšenia neskoršej úspešnosti a zamestnanosti mladých ľudí na poli vedy.

GSS: Good start to school
Zaznamenávanie a vyhodnocovanie kľúčových kompetencií detí v materskej škole ako nástroj na uľahčenie ich prechodu z materskej do základnej školy.

Účastníkov konferencie čaká dvojdňový maratón odborných prednášok, seminárov, workshopov, okrúhlych stolov, ale môžu sa tešiť aj na koučovaciu zónu a tréningy. „Každý rok je pre nás ako organizátora veľkou výzvou, aby sme učiteľom a riaditeľom škôl ponúkli kvalitný program, priniesli množstvo nových poznatkov aj inšpirácií. Inak to nebude ani tento rok. Účastníci konferencie sa môže tešiť na úplne nový formát, tzv. open-space konferencie, ktorý veríme, že v mnohom obohatí náš dvojdňový vzdelávací program, " povedala Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.


PROFILY LEKTOROV SI MÔŽETE POZRIEŤ TU.
POZRITE SI TÉMY TU.

Veríme, že pedagógovia počas konferencie strávia dva príjemné a inšpiratívne dni a využijú túto príležitosť nielen na načerpanie nových informácií o trendoch v zahraničí, ale aj na diskusiu a výmenu názorov s kolegami," povedala Mira Schrimpelová Bianchi.

Ako sa prihlásiť?
Aktuálne prebieha prihlasovanie účastníkov na konferenciu v akciovej cene – dvaja účastníci teraz môžu dvojdňový program absolvovať za cenu jedného vstupného. Poplatok na konferenciu v sebe zahŕňa: účasť na konferencii, materiály ku konferencii, dopoludňajšie občerstvenie, obed a popoludňajšie občerstvenie v prvý deň konferencie, večerný program s prekvapením, ranné občerstvenie a obed v druhý deň konferencie, ako aj prístup k prezentáciám online v podobe zhrňujúceho zborníka.

ZÁUJEMCOVIA SA MÔŽU PRIHLASOVAŤ TU.
VŠETKY INFORMÁCIE O KONFERENCII NÁJDETE TU.

Foto: Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

Téma TASR