Najväčší ekoprogram sveta hľadá školy, ktoré sa chcú zmeniť

TASR, 15. mája 2018 12:16

V školskom roku 2018/2019 otvára už 14. ročník a jeho súčasťou sa môže stať každá škola na Slovensku.

Bratislava/Zvolen 15. mája (TASR) - Priateľské vzťahy so žiakmi, zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, Zelená škola. V školskom roku 2018/2019 otvára už 14. ročník a jeho súčasťou sa môže stať každá škola na Slovensku.
Odovzdávanie certifikátu Zelená škola Materskej škole na Hollého č. 3 v Hlohovci Foto: MŠ na Hollého ulici v Hlohovci

"Stačí, ak sa do 15. septembra 2018 zaregistruje na stránke www.zelenaskola.sk a pripojí sa tak k rodine viac 51.000 škôl v 67 krajinách sveta," hovorí manažér programu Juraj Oravec z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

„Program Zelená škola je najlepšou príležitosťou pre žiakov a učiteľov zmeniť svoju školu k lepšiemu. Okrem zníženia ekologickej stopy školy sa výrazne zlepšuje spolupráca medzi žiakmi a učiteľmi a celková atmosféra v škole,“ vysvetľuje ďalej.

Program prináša viac ako klasickú environmentálnu výchovu. Rozvíja hlbšie pochopenie problémov životného prostredia a aktívne rozvíja zručnosti zamerané na ich riešenie. „Praktické kroky vedú pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Prioritou programu je aktívne zapojenie žiakov,“ dopĺňa Oravec.

Hlavným lákadlom pre školy, ktoré by sa chceli zapojiť, je jedinečná metodická podpora, vzdelávacie a zážitkové workshopy, profesionálni konzultanti, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami zo Slovenska a zahraničia. Tým, ktorí úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, udelia medzinárodný certifikát a vlajku. Školy môžu zároveň získať finančnú podporu na svoje aktivity. Živica plánuje v školskom roku 2018/2019 zverejniť grantové výzvy, vďaka ktorým môžu školy získať zdroje na svoje projekty.

Program Zelená škola aj tento rok odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a v minulosti sa realizovalo tiež pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). V tomto školskom roku je do programu zapojených 321 škôl z celého Slovenska.

Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom je sieť ŠPIRÁLA. Aktivity programu sa realizujú vďaka podpore partnerov ZSE, dm drogerie markt a Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Téma TASR