Najlepšie univerzity na Slovensku 2019 podľa hodnotenia UniRank

Školský servis, 18. apríla 2019 13:33

Do rebríčka sa dostalo 34 uznávaných slovenských vysokých škôl, ktoré spĺňajú kritériá výberu.Bratislava 18. apríla (SkolskyServis.sk) - Aké sú najobľúbenejšie univerzity na Slovensku? Odpoveď na túto otázku sa dozvieme z hodnotenia UniRank™ na rok 2019, ktorý obsahuje recenzie a rebríčky viac ako 13 600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. Tento rok je rebríček venovaný aj slovenským univerzitám - Slovak University Ranking, ktorý pozostáva z 34 uznaných slovenských vysokých škôl.

Zo slovenských vysokých škôl sa na prvom mieste umiestnila Univerzita Komenského v Bratislave, nasleduje Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline a päticu uzatvára Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Do hodnotenia sa mohli dostať iba školy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá - akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponuky inžinierskeho/ magisterského vysokoškolského vzdelávania, alebo poskytovanie postgraduálnych štúdií a poskytujú predmety prevažne v tradičnom vzdelávaní.

Najlepšou univerzitou vo svete je podľa aktuálneho rebríčka UniRank™ Univerzita v Aucklande, Nový Zéland. Nasleduje kanadská univerzita McMaster a o tretiu priečku sa delia Univerzita v Britskej Kolumbii a Univerzita v Manchestri, Anglicko.

Cieľom hodnotiteľov je poskytnúť tabuľku najlepších slovenských univerzít na základe platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi spravodajstva, a nie dátami samotných vysokých škôl.

Poradie slovenských škôl:1. Univerzita Komenského v Bratislave Bratislava

2. Slovenská technická univerzita v Bratislave

3. Technická univerzita v Košiciach

4. Žilinská univerzita v Žiline

5. Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

6. Prešovská univerzita v Prešove

7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

8. Ekonomická univerzita v Bratislave

9. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

10. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

11. Trnavská univerzita v Trnave

12. Technická univerzita vo Zvolene

13. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

14. Katolícka univerzita v Ružomberku

15. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

16. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

17. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

18. Paneurópska vysoká škola

19. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

20. Univerzita J. Selyeho

21. Akadémia umení v Banskej Bystrici

22. Vysoká škola múzických umení v Bratislave

23. Vysoká škola podnikania ISM Slovakia v Prešove

24. Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle

25. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

26. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

27. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

28. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

29. Vysoká škola bezpecnostného manažérstva v Košiciach

30. Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom

31. Vysoká škola Danubius Sládkovičovo

32. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

33. Vysoká škola Fresenius Banská Bystrica

34. Akadémia médií Bratislava

Zdroj: https://www.4icu.org/

Téma TASR