Najlepší žilinskí žiaci si prevzali ocenenia

Školský servis, 19. júna 2018 12:45

Žilinská radnica im takýmto spôsobom poďakovala za snahu a vytrvalosť pri dosahovaní výnimočných výsledkov.

Ocenení žiaci žilinských základných a umeleckých škôl Foto: Mesto Žilina


Žilina 20. júna (SkolskyServis.sk) - Sedemnásť žiakov zo základných a základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si dnes prevzalo z rúk žilinského viceprimátora Patrika Gromu ocenenia za vynikajúci prospech a úspešnú reprezentáciu Žiliny v rôznych aktivitách.

Žilinská radnica im takýmto spôsobom poďakovala za snahu a vytrvalosť pri dosahovaní výnimočných výsledkov. V priestoroch Rosenfeldovho paláca sa stretlo desať najlepších žiačok a sedem najlepších žiakov, ktorí úspešne zastupovali nielen svoju školu, ale robili dobré meno aj nášmu mestu na krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

„Blíži sa koniec školského roka a pri tejto príležitosti už niekoľko rokov oceňujeme výnimočných mladých ľudí. Za týmito úspechmi stoja neraz desiatky hodín tréningov, učenia a zdokonaľovania sa. Rád by som im pogratuloval k úžasným vedomostiam, zručnostiam, schopnostiam a talentu. Vďaka patrí nielen im, ale aj ich rodičom a pedagógom, ktorí im vytvárajú kvalitné podmienky pre ich vzdelávanie a osobnostný rast,“ uviedol po oceňovaní zástupca žilinského primátora Patrik Groma. K blížiacim sa prázdninám zaželal všetkým veľa oddychu a nových zážitkov, a aby sa radosť z dosiahnutých úspechov preniesla i do ďalšieho školského roka.

Ocenenia si prevzali títo žiaci:


• Branislav Blažek - ZŠ s MŠ, Do Stošky
• Roman Ftorek - ZŠ s MŠ, Do Stošky
• Matej Remiš - ZŠ s MŠ, Brodňanská
• Gabriela Nevedelová - ZŠ, Karpatská
• Martina Samcová - ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda
• Veronika Martošová - ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov
• Alžbeta Harzeková - ZŠ s MŠ, Školská
• Simona Kačeriaková - ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská
• Peter Wolner - ZŠ, Martinská
• Linda Pudišová - ZŠ, V. Javorku
• Magdaléna Pavelková - ZŠ, Limbová
• Klára Holešová - ZUŠ L. Árvaya
• Kristína Buchelová - ZŠ, Námestie mladosti
• Jakub Mičic - ZŠ, Lichardova
• Lukáš Benko - ZŠ, Jarná
• Tadeáš Bolo - ZUŠ F. Špániho
• Katarína Vrbjarová – ZŠ, Gaštanová


SkolskyServis.sk informovala Barbora Zigová, hovorkyňa mesta

Téma TASR