Posudzovanie nadania detí musí byť komplexné a viacnásobné

TASR, 6. októbra 2014 13:57

Podľa psychológa Vladimíra Dočkala z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa uprednostňujú komplexnejšie modely určovania nadania.

Bratislava 6. októbra (TASR) – Posúdiť intelektové nadanie dieťaťa nie je vôbec jednoduché. Nestačí zistiť len úroveň jeho inteligencie vyjadrenej inteligenčným kvocientom vyšším než 130. Dieťa môže totiž vyplniť inteligenčný test niekedy lepšie, inokedy horšie. Záleží aj na tom, aké typy úloh mu vyhovujú. Podľa psychológa Vladimíra Dočkala z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa práve preto uprednostňujú komplexnejšie modely určovania nadania.
Foto: Mgr. Ľuboš LukáčNa Slovensku sa v tomto prípade postupuje podľa metodických postupov ministerstva školstva, ktoré vypracovali vo VÚDPaP. Ich dodržiavanie zabezpečí, že nadanie detí sa posúdi rovnako v ktorejkoľvek časti Slovenska. Vyšetrenia realizujú psychológovia v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). "Hlavným kritériom pre zaradenie dieťaťa medzi intelektovo nadaných je úroveň intelektových schopností, ktorú musí psychológ odhadnúť z výsledkov najmenej dvoch rôznych testov, pridáva sa posúdenie tvorivosti, u starších detí aj posúdenie ich školskej úspešnosti," povedal pre TASR Dočkal, podľa ktorého sa sleduje ešte motivácia, schopnosť sústrediť sa a v posudku sa podáva informácia aj o úrovni vývinu sociálnych spôsobilostí dieťaťa.

Ak u neho psychológ potvrdí predpoklad na podávanie dobrých výkonov v intelektovej oblasti, odporučí jeho rodičom, aby požiadali školu, do ktorej chodí, o vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu. Jednou z možností je aj prihlásenie dieťaťa do špecializovanej triedy alebo školy, ktoré sa venujú takýmto žiakom. Podľa riaditeľky Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave Jolany Laznibatovej, sa musí u nich záujemca o štúdium podrobiť ďalším didakticko-osobnostným testom. "Chceme vedieť, ako je dieťa pripravené vedomostne, ale aj osobnostne. Či je pripravené zvládnuť nároky školy, či nie je prehnane naviazané na rodičov alebo nemá iný problém. Nechceme vyberať také, ktoré by nestíhalo, lebo pocit neúspešnosti, by mohol byť zlým základom pre rozvoj jeho osobnosti," uviedla pre TASR.

Intelektovo nadané deti sa podľa Laznibatovej, Dočkala aj riaditeľa CPPPaP Bratislava I Pavla Vanča prejavujú rôznorodo. Rýchlejšie sa učia, často už v predškolskom veku vedia čítať a počítať, majú bohaté rôznorodé záujmy, sú aktívne a zvedavé, kladú dospelým na ich vek netypické otázky a majú dobrú pamäť. Ďalej pátrajú po príčinách, sú nekonformné, neakceptujú autority a vyžadujú vysvetlenia. "Treba ale povedať, že každé nadané dieťa je iné a nadanie nemožno posudzovať iba podľa týchto prejavov," skonštatoval Dočkal. Podľa neho je v týchto deťoch perspektívny potenciál, a preto by mali rodičia aj celá spoločnosť citlivo vnímať ich potreby a na základe toho im pripraviť podmienky na vzdelávanie a ich rozvoj.Téma TASR