Nadácia Kia Motors Slovakia obdarovala aj žilinských školákov

Školský servis, 17. decembra 2017 8:15, aktualizované 16. decembra 8:15

Balíčky pre školy Foto: Nadácia Kia


Žilina 17. decembra (SkolskyServis.sk) - Mikulášska nádielka od Nadácie Kia Motors Slovakia v tomto roku potešila najmä škôlkarov a žiakov základných škôl, ktorí sa budú môcť vďaka získaným pomôckam efektívne vzdelávať a rozvíjať svoje technické i kreatívne myslenie.

Popri rôznych investičných aktivitách, ako je napr. rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra, podpora športových a kultúrnych podujatí, rekonštrukcia vybraných oddelení Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline a ďalších, sa nadácia zameriava aj na oblasť školstva a vzdelávanie našich detí, aby sa v budúcnosti mohli bez problémov uplatniť na trhu práce.

Nadácia formou vzdelávacích balíčkov, ktoré obsahovali najmä rôzne technické a interaktívne pomôcky na rozvíjanie tvorivosti a technického myslenia či technické vybavenie určené pre všeobecné i jazykové vzdelávanie (tablety, dataprojektor, interaktívna tabuľa, notebook) obdarovala 29 škôl zo Žilinského kraja.

Deti v materských školách sa môžu tešiť z nových stavebníc, vďaka ktorým si precvičia jemnú motoriku, naučia sa aj technicky premýšľať a spájať diely drevených stavebníc. Sami si môžu skonštruovať plne funkčné odrážadlo, kočík pre bábiky, model auta, lode či lietadlá.

Základné školy a ich žiaci budú využívať nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky pri jednoduchých a hnaných strojoch, ale aj naprogramovať si vlastných robotov. Súčasťou balíka pre základné školy sú aj elektrické obrábacie stroje ako variácie sústruhov, pílok, brúsok a vŕtačky alebo aj „Energy box“ na využívanie alternatívnych zdrojov energie, kde si žiaci zapoja funkčné solárne panely alebo veternú turbínu na výrobu elektrickej energie.

Nové pomôcky, ktoré zatraktívnia a inovujú vzdelávanie potešia aj deti zo žilinských škôl, a to konkrétne žiakov z MŠ Trnavská, MŠ Andreja Kmeťa, MŠ Jarná, ZŠ Karpatská, ZŠ s MŠ Gaštanova, ZŠ Martinská, ZŠ Námestie Mladosti, ZŠ s MŠ Do Stošky, ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ Lichardova.

Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii Kia Motors Slovakia za snahu o zlepšenie a rozvoj rôznych oblastí bežného života, ktoré vďaka ich aktivitám a podpore neustále napredujú a pomáhajú zlepšiť život obyvateľov nášho mesta.


PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta

Téma TASR