Na Tilgnerke žiaci zisťovali, že aj na Slovensku máme byť na koho hrdí

Školský servis, 2. mája 2017 14:46

Žiaci si tento rok prvýkrát vyskúšali prezentovať svoje práce pred staršími žiakmi.

Bratislava 2. mája (Školský servis) – Štvrtáci karloveskej základnej školy Tilgnerka prezentovali výsledky projektu Významní ľudia zo Slovenska starším žiakom z kvinty. Dostali tak prvý krát možnosť prezentovať svoju prácu pre staršími žiakmi, ktorí si zase prvý krát vypočuli svojich mladších spolužiakov. Školský servis o tom informovala Silvia Bodláková, šéfredaktorka portálu dobré nápady.
Projekt zahŕňal vytváranie grafiky v programe na animovanú tvorbu, spôsob ukladania vytvorených obrázkov, vyhľadávanie na internete, spracovanie nájdených údajov a prezentovanie vytvoreného projektu. Žiaci mali za úlohu nakresliť portrét slovenskej historickej postavy, vysvetliť spolužiakom prečo je táto osobnosť významná a napísať o nej krátku prácu na počítači, kde sa v rámci počítačovej gramotnosti učili používať program Word. Okrem práce s počítačmi sa žiaci v rámci projektu naučili ako správne prezentovať to, čo zistili a aké je náročné postaviť sa pred spolužiakov. „Spoločne sme si na hodine ukazovali ako sa postaviť pred spolužiakov, osloviť ich a rozprávať text, usmiať sa i ukončiť prezentáciu. Žiaci sa však učili aj počúvať spolužiakov, čo je v dnešnej generácií veľkým problém,“ povedala Bodláková.

Rozšírenie učiva vlastivedy o národovcov ocenili rodičia aj žiaci. “Spolupráca bola výborná, deti sa tešili. Doplnili si rozmer informácii, naučili sa, že aj na Slovensku máme byť na koho hrdí a tieto vedomosti využijú aj v ostatných predmetoch. Celý projekt považujem za perfektné prelínanie medzi predmetových vzťahov," povedala triedna učiteľka 4.D triedy, Želmíra Reguliová.

Žiaci si tento rok prvýkrát vyskúšali prezentovať svoje práce pred staršími žiakmi a o svojich zážitkoch a pocitoch rozprávali s triednou učiteľkou, vďaka čomu zisťovali, čo môžu vo svojom prejave zlepšiť. „Malí štvrtáci boli povedať svoje poznatky spolužiakom v kvinte. Dopadlo to pol-na pol. Nie všetci sa zvládli pekne postaviť pred iných a nie všetci mali trému. Skúsili si to a uvidíme o pár mesiacov, ako na sebe popracujú. Začali však výborne,“ dodala Bodláková.

Téma TASR