Na stáž v parlamente sa tento rok prihlásilo 30 vysokoškolákov

TASR, 8. júla 2018 10:30

Za uplynulých 19 ročníkov stážovalo v kancelárii približne 650 vysokoškolských študentov.

Bratislava 8. júla (TASR) - Na stáž v Národnej rade (NR) SR sa tento rok prihlásilo 30 uchádzačov, vybrali z nich 27. TASR to potvrdil odbor komunikácie s médiami a verejnosťou parlamentu. Tento rok pôjde už o 21. ročník stáže. Za uplynulých 19 ročníkov stážovalo v kancelárii približne 650 vysokoškolských študentov.
Foto: Vladimír Benko/TASR

Dvadsiaty prvý ročník sa uskutoční od 11. septembra 2018 do 31. mája 2019. Na stáž sa mohli prihlásiť študenti do 26 rokov, ktorí sú v čase podávania prihlášky aspoň v druhom ročníku vysokoškolského štúdia prvého stupňa. Musia mať dobré študijné výsledky, veľmi dobré aktívne znalosti angličtiny či francúzštiny, a tiež neformálny záujem o politické dianie na Slovensku aj v zahraničí.

Stážisti pracujú na jednotlivých odboroch Kancelárie NR SR - odbor zahraničných vzťahov a protokolu, odbor pre európske záležitosti, odbor legislatívy a aproximácie práva, odbor komunikácie s médiami a verejnosťou a parlamentný inštitút a na sekretariátoch výborov NR SR. Mali by odpracovať približne 15 hodín týždenne.

Povinnosti a úlohy stážistov závisia od charakterov agendy pracoviska, na ktorom študent pôsobí. "Spravidla vyhľadávajú, triedia, analyzujú a vyhodnocujú údaje a informácie potrebné pre prácu výborov, funkcionárov a jednotlivých poslancov NR SR, pripravujú podklady pre legislatívne návrhy, prekladajú materiály z cudzích jazykov vyžiadané zahraničnými partnermi, vypomáhajú počas akcií organizovaných Kanceláriou NR SR a pod.," opisuje kancelária.

Téma TASR