Na SOŠ a odborných učilištiach sa začali záverečné skúšky

TASR, 18. júna 2018 12:38

Budú na nich dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie.

Bratislava 18. júna (TASR) - Pre viac ako 7800 žiakov na stredných odborných školách (SOŠ) a odborných učilištiach sa v pondelok začalo obdobie záverečných skúšok. Budú na nich dokazovať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas prípravy na povolanie. Obdobie skúšok bude trvať až do konca školského roku. TASR o tom informoval Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Študenti počas písomnej maturitnej skúšky na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, 15. marca 2016. Na 726 stredných školách sa dnes začínajú písomné maturity. Študenti doobeda vypĺňajú testy zo slovenčiny Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Záverečná skúška v stredných odborných školách sa člení na písomnú, praktickú a ústnu časť. "V odborných učilištiach ju tvorí ústna časť a praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná skúška," uviedlo ministerstvo školstva. Podobne ako žiaci maturitných odborov, aj žiaci učebných odborov majú zo zákona voľno na prípravu. V ich prípade ide o tri dni pred termínom záverečnej skúšky.

Žiaci odpovedajú pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorí predseda, podpredseda, triedny učiteľ a zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje, ako stáli členovia. Záverečná skúška je verejná, okrem jej písomnej časti.

"V prípade, ak sa žiak nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na záverečnej skúške, po ospravedlnení riaditeľom školy môže do troch dní od riadneho termínu konania skúšky požiadať o jej vykonanie v náhradnom termíne, ktorý je určený na september tohto alebo február nasledujúceho roku," uzavrel rezort školstva.


Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR