Na školské telocvične vyčlenil rezort o päť miliónov eur viac

TASR, 18. októbra 2017 13:52

í. Pre enormný záujem zo strany základných a stredných škôl rezort zvýšil pôvodnú dotáciu na tento rok vo výške 4,9 milióna eur o ďalších päť miliónov eur.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Sumou 9,9 milióna eur podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR projekty rekonštrukcie, dostavby či výstavby školských telocviční. Pre enormný záujem zo strany základných a stredných škôl rezort zvýšil pôvodnú dotáciu na tento rok vo výške 4,9 milióna eur o ďalších päť miliónov eur.
Na snímke telocvičňa v priestoroch Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v bratislavskom Ružinove. Bratislava, 24. októbra 2016. Foto: TASR/Michal Svítok

"Rozvoj v oblasti telesnej a športovej výchovy je jednou z priorít nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma zvýšenia dotácie, a tým pádom v realite viac telocviční pre naše deti," uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Do výzvy, ktorá bola uzatvorená 29. septembra, sa zapojilo 345 škôl, ktorých požiadavky predstavovali sumu 40.622.642 eur, z toho nároky na MŠVVaŠ SR boli vo výške 28.267.698 eur. "Hodnotiaca komisia posúdi rozvojové projekty škôl a rozhodne o pridelení finančných prostriedkov najneskôr do konca tohto kalendárneho roka. O výsledkoch bude ministerstvo informovať do 30 dní od rozhodnutia o žiadostiach na svojom webovom sídle," uviedol komunikačný odbor MŠVVaŠ SR.

Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jednu školu je 150.000 eur. Z finančnej dotácie budú môcť školy vynoviť športový povrch, opraviť strechu, zrekonštruovať elektroinštaláciu či ústredné kúrenie. Použiť sa tiež môžu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v rámci telocviční.

Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, vyšším územným celkom, štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150. Taktiež musia spĺňať podmienku, že pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov EÚ a neboli prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične za rok 2016.Téma TASR