Na piatacké testovanie nenašiel rezort peniaze

TASR, 8. septembra 2017 12:10

Preto sa v tomto roku uskutoční iba v niektorých školách a nie celoplošne, ako bolo naplánované.

Bratislava 8. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva nemá v rozpočte vyčlenené peniaze na tohtoročné testovanie žiakov piateho ročníka základných škôl, tzv. Testovanie 5. Preto sa v tomto roku uskutoční iba v niektorých školách a nie celoplošne, ako bolo naplánované.
Piataci zo Základnej školy Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach píšu test zo slovenského jazyka a literatúry počas celoslovenského testovania žiakov 5. ročníkov základných škôl, 23. novembra 2016 v Trenčianskych Stankovciach. Testovanie 5, tzv. monitor bude vyplňovať viac ako 48.500 piatakov z celého Slovenska na 1485 plnoorganizovaných základných školách na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským i školách s vyučovacím jazykom maďarským. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Celoplošné Testovanie 5 sa podľa rezortu školstva konalo minulý rok po prvý raz a financie naň boli vyčlenené dodatočne. "Vzhľadom na to, že rozpočtové zdroje ministerstva školstva sú limitované, tento rok nevieme toto testovanie celoplošne zabezpečiť aj napriek tomu, že sme hľadali i ďalšie finančné možnosti tak ako minulý rok. Na zabezpečenie celoplošného testovania žiakov piateho ročníka základných škôl Testovanie 5-2017 neboli totiž alokované finančné prostriedky v schválenom rozpočte na rok 2017," uviedlo ministerstvo.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) preto zrealizuje v priebehu novembra Testovanie 5 elektronickou formou na vzorke základných škôl, ktoré majú dobré pripojenie na internet a dostatočný počet počítačov. O podrobnostiach budú školy včas informované. "Je to len riešenie pre tento rok. Od ďalšieho školského roka rátame s návratom k celoplošnému testovaniu, preto sa budeme snažiť na tento účel získať aj dostatočné finančné prostriedky priamo do rozpočtu ministerstva školstva," dodal rezort.

Testovanie by sa malo uskutočniť z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Jeho cieľom je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku druhého stupňa.
Téma TASR