Na MS v účesovej tvorbe v Miláne zabodovali aj študenti z Košíc

Školský servis, 2. novembra 2012 12:08

Lukáš Očenáš má 19 rokov a študuje na Strednej odbornej škole Gemerská 1 Košice. Jeho meno je už pojmom na kaderníckych súťažiach a prestížnych módnych prehliadkach

Košice 2. novembra (TASR) - Je aj dvojnásobným majstrom sveta, dvojnásobným majstrom Európy a dvojnásobným majstrom Slovenska v účesovej tvorbe. Na tímových majstrovstvách sveta v účesovej tvorbe, ktoré sa konali 7. a 8. októbra v talianskom Miláne obsadil so svojím slovenským tímom prvé miesto.

V rovnakom období absolvovalo 15 žiakov školy pobyt v Londýne v rámci projektu Inovácie kvality odbornej praxe cestou medzinárodných stáží. Podľa výsledkov ankety prispel k zvýšeniu záujmu o prípravu na vrcholové medzinárodné súťaže a ďalšiu zahraničnú prax, hovorí Miroslav Jac, učiteľ, koordinátor projektu zo Strednej odbornej školy Gemerská 1 z Košíc. Pre väčšinu účastníkov to boli vôbec prvé zahraničné pracovné skúsenosti v kaderníckych, kozmetických a vizážistických salónoch. Nezanedbateľnou súčasťou prípravy bol aj rozvoj konverzácie v anglickom jazyku potrebnej na vrcholových súťažiach.

Projekt je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce Strednej odbornej školy Gemerská 1 z Košíc s partnerskou ADC College v mestskej londýnskej časti Harrow. Bol realizovaný z finančných prostriedkov Európskych spoločenstiev v programe LIFELONG LEARNING PROGRAMME v podprograme LEONARDO DA VINCI v úzkej spolupráci s Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania v Bratislave.Téma TASR