Na mládežníckom fóre UNESCO sa zúčastnil aj Slovák Jakub Dančo

Školský servis, 21. novembra 2017 12:35

Odporúčania vytvorené mladými ľuďmi boli odprezentované na 39. generálnej konferencii UNESCO.

Bratislava 21. novembra (SkolskyServis.sk) - Jakub Dančo je mladý 19-ročný Slovák z Popradu. Je bývalý predseda Národného mládežníckeho parlamentu a súčasný podpredseda pre mládež a šport Študentskej rady vysokých škôl.
Youthforum 2017 Foto: Nora Houguenade

Na základe svojich skúseností bol vybraný ako jeden zo 60 mladých ľudí z celého sveta na 10. Mládežnícke fórum UNESCO v Paríži. Z Európy sa na fórum dostalo iba sedem ľudí: okrem neho mladí z Lotyška, Írka, Angličanka, Srbka, Talian, Macedónčanka, či Švajčiarka.

Podujatie sa uskutočnilo v hlavnej budove UNESCO v Paríži. Trvalo dva dni - 25. a 26. októbra 2017. Témou fóra bolo ,,Prehodnotenie účasti mládeže v UNESCO". Delegáti diskutovali o spôsoboch, ako sa môže UNESCO priblížiť mladým ľuďom a spolupracovať s nimi, aby sa zaistilo, že s mladými zaobchádza ako riadnymi partnermi a nie niekym.

,,Málokto vie, čo UNESCO robí. Aj preto moje odporúčania smerovali k tomu, aby UNESCO zvyšovalo povedomie medzi mladými ľuďmi o svojich aktivitách."

Odporúčania vytvorené mladými ľuďmi boli odprezentované na 39. generálnej konferencii UNESCO, kde má ako členský štát zastúpenie aj Slovensko.
Jakub Dančo Foto: Nora Houguenade

,,Vyzdvihol som aj tému rastúceho extrémizmu v európe, demokratický deficit, či tému vysokú úroveň vnímania korupcie v našej krajine a celom regióne."

Mládežnícke fórum UNESCO sa od roku 1999 koná pravidelne každé dva roky v Paríži. Spája mladých ľudí z celého sveta a poskytuje im platformu, kde môžu vyjadrovať svoje potreby a obavy mladých ľudí.

Téma TASR