Na južnom Slovensku aj po roku naďalej chýba slovenská škola

Školský servis, 8. marca 2019 7:42

Ani zmena zákona v praxi doteraz nepomohla.

Foto: TASR


Bratislava 8. marca (SkolskyServis.sk) - Už takmer rok sa rodičia v Rohovciach snažia o zriadenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v tejto obci. Deti musia na vyučovanie denne dochádzať do niekoľko kilometrov vzdialených obcí alebo Gabčíkova, čo značne komplikuje situáciu rodičom školákov. Slovenská základná škola M. Bela v Šamoríne je tiež preplnená. Obce sa predbežne dohodli na tom, že záujemcov o slovenskú školu odkážu do obce Lehnice, kde škola s vyučovacím jazykom slovenským funguje. Už dnes má táto ZŠ naplnený stav, je spádovou, tým pádom je otázkou dvoch, možno troch rokov, kedy sa stane to, čo so šamorínskou slovenskou ZŠ – upravia si obvod a prestanú prijímať žiakov zo širšieho okolia, uviedli zástupcovia z rodičovského občianskeho združenia Iniciatíva BKZ. Obce navrhovali aj to, aby slovenské deti cestovali denne desiatky kilometrov do Gabčíkova, že dohodnú spoj, ktorý síce nebude školským autobusom, ale pôjde cez dotknuté obce. Proti tomuto nezmyslenému návrhu sa napokon postavilo aj samotné Gabčíkovo.

Foto: Iniciatíva BKZ


Rodičia z dotknutých obcí riešia svoju zúfalú situáciu aj tým, že prehlasujú trvalý pobyt deťom do Šamorína. Oslovili všetky príslušné úrady - Okresný úrad v Trnave, vedenie Trnavského samosprávneho kraja, ombudsmanku pre deti, predsedu vlády SR, predsedu NR SR, poslancov NR SR, ministerstvo vnútra SR, ministerstvo školstva SR. Podpory sa dočkali od ombudsmanky Viery Tomanovej, ktorá sa zaujímala o riešení situácie na ministerstve školstva. Pomohol aj predseda vlády Peter Pellegrini, ktorý osobne navštívil Rohovce v septembri 2018 a sľúbil koncepčné riešenia v podobe zmien zákonov. Čo sa aj čiastočne udialo v decembri 2018, kedy skupina poslancov predložila zmenu, ktorá zadefinovala konkrétnejšie kritériá pre tvorbu školských obvodov. Zmena zákona však v praxi doteraz nepomohla, obec Rohovce sa stále odmieta dohodnúť s okolitými obcami patriacimi do obvodu a prijať lepšie a efektívnejšie riešenie, ktorým je zriadenie ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach - v priestoroch existujúcej poloprázdnej maďarskej ZŠ.

Foto: Iniciatíva BKZ


"Trnavský samosprávny kraj do dnešného dňa nenavrhol žiadne riešenie, žiadnu zmenu školských obvodov na základe zmeny zákona. Žiadali sme ich o zvolanie stretnutia starostov dotknutých obcí, nedočkali sme sa žiadnej odozvy", uviedli na tlačovej konferencii zástupcovia občianskeho združenia Iniciatíva BKZ.

Záujem o slovenskú školu neklesá, do ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským by už v aktuálnom školskom roku nastúpilo 15 prvákov, čo je o polovicu viac, ako má v súčasnosti maďarská rohovecká ZŠ. Obec Rohovce a jej súčasný starosta naďalej používajú argument proti slovenskej ZŠ, že v samotných Rohovciach sú len traja prváci, ktorí by takúto školu navštevovali. Pritom z okolia sú to ďalší a ďalší, ktorí chcú navštevovať slovenskú školu. Pri maďarskej rohoveckej ZŠ platí pravidlo, že ju môžu navštevovať aj deti z okolia, inak by už dávno zrejme zanikla pre nezáujem. Prečo sa pre slovenskú školu majú uplatňovať iné pravidlá, nikto nevysvetlil.

Je marec, zápis do prvého ročníka na povinnú školskú dochádzku je onedlho a koncepčné rozumné dlhodobé riešenie zo strany vedenia obcí pre žiakov so záujmom o ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským stále v nedohľadne. Navyše, od roku 2020 sa stáva povinným aj posledný ročník predškolskej dochádzky. V okrese Dunajská Streda je tiež akútny nedostatok slovenských materských škôl.

Iniciatíva BKZ je nezávislou apolitickou organizáciou, občianskym združením, ktoré sa snaží o zriadenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v obci Rohovce v okrese Dunajská Streda. Rodičia chcú, aby sa ich deti mohli vzdelávať vo svojom rodnom jazyku. Iniciatívu podporujú rodičia z Rohoviec, Trnávky, Báču, Blatnej na Ostrove, Kyselice, Macova a Horného Baru.

Téma TASR