MŠVVaŠ: Vyhlásilo štvrté kolo výzvy V základnej škole úspešnejší

TASR, 7. novembra 2017 10:52

Výzva je zverejnená na webovej stránke rezortu školstva.

Bratislava 7. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyhlásilo štvrté kolo výzvy s názvom V základnej škole úspešnejší v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Uzávierka prihlášok je do 11. januára 2018.
Foto: TASR

Žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre pedagogických asistentov, na inkluzívne tímy v zložení školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, ako aj na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výzva je zverejnená na webovej stránke rezortu školstva.

Po vyhodnotení žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložených v prvom a druhom hodnotiacom kole je žiadateľom k dispozícii viac ako 24.130.549 eur z eurofondov, z toho vyše 23.787.814 eur pre menej rozvinuté regióny a 342.735 eur pre Bratislavský samosprávny kraj.

Žiadosti o NFP v rámci tretieho hodnotiaceho kola sa nachádzajú v súčasnosti v schvaľovacom procese.
Téma TASR