MŠVVaŠ: Vyhlásilo eurofondové výzvy

TASR, 14. augusta 2018 12:11

Päť domén výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu predstavila v utorok ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.

Bratislava 14. augusta (TASR) – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, dopravné prostriedky pre 21. storočie, zdravé potraviny a životné prostredie, zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, ale aj priemysel pre 21. storočie. To je päť domén výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu, ktoré predstavila v utorok ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Alokácia zo zdrojov EÚ je výške 288 miliónov eur.
Foto: TASR

Pôvodná výzva na strategický výskum bola zrušená ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste. "Následne na to bol kompletne prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a Inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty," povedala Lubyová. Šéfka rezortu školstva uviedla, že dátum uzávierky prvých piatich domén je 14. decembra.

Na doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel je vyčlenených 47.520.000 eur, pre Dopravné prostriedky pre 21. storočie je to 63.072.000 eur, pre Priemysel pre 21. storočie ide o výšku alokácie v hodnote 107.712.000 eur. Na doménu Zdravé potraviny a životné prostredie je vyčlenených 36 miliónov eur a pre výzvu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie je to 33.696.000 eur. Dôvodom vyhlásenia piatich výziev namiesto jednej je lepšie zacielenie finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ich koncentrácia na konkrétne témy. V rámci zmien bola znížená minimálna a maximálna výšky nenávratného finančného príspevku(NFP) pre projekty, podporených tak bude podľa Lubyovej viacero projektov. "Žiadateľ musí existovať minimálne 36 mesiacov," povedal generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko. V rámci nových projektov už nebude možné realizovať základný výskum.

Lubyová podotkla, že rezort školstva a Výskumná agentúra zvolili časovo náročný spôsob prípravy nových výziev tak, aby sa neopakovali chyby z minulosti. Podľa nej celý systém podpory výskumných projektov bol prepracovaný.

Zavádzajú sa aj opatrenia, ako napríklad zvyšovanie nárokov na odbornosť hodnotiteľov a jej preukázateľnosť, zverejňovanie zoznamu hodnotiteľov a hodnotiacich hárkov, elektronické žrebovanie hodnotiteľov. Okrem toho sa zavedie napríklad aj povinné vypracovávanie rizikovej analýzy k výzvam.
Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR