MŠVVaŠ SR počíta s postupným zvyšovaním zaškolenosti detí od 4 rokov

TASR, 21. februára 2017 13:32

K zvýšeniu zaškolenosti detí od štyroch a postupne aj od troch rokov v materskej škole má prispieť aj zriaďovanie detských jasieľ pre deti do troch rokov, v súčasnosti navštevujúce materské školy.

Nová trieda Foto: Mesto ŽilinaBratislava 21. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR počíta s postupným zvyšovaním zaškolenosti detí od štyroch rokov. K zvýšeniu zaškolenosti detí od štyroch a postupne aj od troch rokov v materskej škole má prispieť aj zriaďovanie detských jasieľ pre deti do troch rokov, v súčasnosti navštevujúce materské školy. Tým sa podľa rezortu školstva uvoľnia kapacity materských škôl pre deti od troch rokov. Zaškolenosť detí od troch rokov v materskej škole by mala zvýšiť aj legislatívna zmena školského zákona zužujúca dôvody odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Uvádza sa v stanovisku ministerstva školstva, ktoré dnes TASR poskytol jeho komunikačný odbor. Reaguje ním na pondelkovú (20.2.) tlačovú konferenciu Inštitútu zamestnanosti (IZ) venovanú dostupnosti škôlok na Slovensku.

"MŠVVaŠ SR pomáha samospráve s rozširovaním kapacít v medziach svojich kompetencií, nakoľko podľa zákona sú zriaďovateľmi materských škôl obce a mestá, ktoré ich aj v zmysle originálnych kompetencií prevádzkujú. Ministerstvo školstva poskytlo obciam a mestám na rozšírenie kapacít materských škôl takmer 15 miliónov eur. V rámci dvoch zverejnených výziev bolo podporených 185 žiadateľov, ktorí vytvoria 227 nových tried a udržia existujúcu kapacitu v ďalších 22 triedach. Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl z týchto dotácií umožní postupné prijatie cca 5000 novoprijatých detí a vytvorenie približne 460 pracovných miest pre učiteľov," uvádza sa v stanovisku.

Vytváranie nových kapacít materských škôl je vďaka dotácii ministerstva dlhotrvajúci proces, ktorého konečné efekty sa úplne prejavia až koncom roku 2018, dokedy všetky obce a mestá musia poskytnutú dotáciu zúčtovať. Až vtedy bude známe, do akej miery boli využité poskytnuté finančné prostriedky a o koľko nových miest sa podarilo zriaďovateľom v jednotlivých krajoch a mestách rozšíriť kapacity svojich materských škôl.

Ako vyplýva zo stanoviska, v súčasnosti sa kapacity materských škôl budú rozširovať aj v rámci dopytovo orientovaných projektov realizovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. "Výzva je zameraná na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s alokovanou sumou 79.757.690 eur. Nové miesta v MŠ sa budú vytvárať aj vďaka dopytovo orientovaným projektom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v gescii Ministerstva vnútra SR. Vyhlásené výzvy sú zamerané na výstavbu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s celkovou alokovanou sumou 70.000.000 eur."

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení je v súčasnosti predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Pripomienkou Inštitútu zamestnanosti sa rezort školstva bude zaoberať, avšak do úvahy je potrebné vziať aj možnosti štátneho rozpočtu a dosahy naň v prípade rozšírenia bezplatnosti aj na štvorročné deti. Rovnako, ako sa uvádza v stanovisku, je potrebné rátať s úpravou zákona o výchove a vzdelávaní.

Inštitút zamestnanosti na pondelkovej tlačovej konferencii upozornil, že materské školy nie sú dostupné pre veľkú časť detí na Slovensku. Preto navrhuje bezplatné predškolské vzdelávanie pre deti od štyroch rokov a financovanie škôlok priamo štátom, ako je to v prípade základných škôl. V tejto súvislosti IZ žiada zvýšenie príspevku od štátu zo súčasných 14 na približne 220 eur na dieťa mesačne.

Súvisiace články:
Inštitút zamestnanosti chce v MŠ miesto pre každé dieťa od 4 rokov
Téma TASR