MŠVVaŠ predložilo do MPK zákon, ktorý rieši odoberanie titulov

TASR, 27. novembra 2018 13:39

Návrh novely zveruje rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy, vzhľadom na princíp "kto udeľuje, ten odníma", pričom za vysokú školu má konať rektor na návrh poradnej komisie. 

Bratislava 27. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR predložilo novelu zákona o vysokých školách, ktorá sa týka odoberania akademických titulov, do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
Ilustračné foto

"Za kvalitu štúdia na vysokej škole, vrátane procesov obhajoby záverečných prác, zodpovedajú vysoké školy, rovnako by to tak malo byť aj naďalej aj po prijatí tohto zákona," priblížila v piatok (23.11.) ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Pripomenula, že rezort školstva nemá záujem zasahovať do vysokoškolského procesu.

Návrh novely zveruje rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy, vzhľadom na princíp "kto udeľuje, ten odníma", pričom za vysokú školu má konať rektor na návrh poradnej komisie. 

Rezort školstva sa pri tvorbe novely inšpiroval zákonom v Českej republike, kde má poradná komisia sedem členov, pričom z nich menuje rektor spomedzi profesorov, docentov či ďalších odborníkov, siedmeho člena komisie menuje rektor z radov študentov vysokej školy. MŠVVŠ SR navrhuje vymeniť jedného akademika za právnika.

Novela vysokoškolského zákona určuje dôvody odoberania neoprávnene získaných akademických titulov. Na ich odoberanie bude viacero dôvodov. "Odobratím akademického titulu bude možné zneplatniť časť vzdelania, prípadne aj celé získané vzdelanie," priblížila Lubyová. Titul bude možné odobrať napríklad v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za trestný čin vydierania, nátlaku, porušenia autorských práv či korupcie. Dôvodom môže byť aj to, ak bola práca vypracovaná inou osobou.


Téma TASR