Na podporu celoživotného vzdelávania pôjde o 9 miliónov eur viac

TASR, 21. mája 2018 15:01

Zvýšením finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ umožňuje ministerstvo školstva realizáciu väčšieho počtu kvalitných projektov na podporu celoživotného vzdelávania.

Bratislava 21. mája (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zvýšilo pôvodnú sumu 17 miliónov eur z európskych zdrojov na výzvu zameranú na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! na 26 miliónov eur. Rezort školstva tak urobil pre veľký záujem žiadateľov a pre úspešné splnenie stanovených podmienok na poskytnutie príspevku. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ SR.
Foto:

Zvýšením finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ umožňuje ministerstvo školstva realizáciu väčšieho počtu kvalitných projektov na podporu celoživotného vzdelávania. Tie majú byť zamerané na zvýšenie kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií. "Podporených bude približne 160 projektov, z ktorých sa niektoré už realizujú," uviedol rezort školstva.

"Viac než kedykoľvek predtým sa ukazuje potreba a hodnota perspektívy celoživotného vzdelávania, v rámci ktorého ľudia získavajú nové a relevantnejšie kompetencie počas celého života," zdôraznila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

MŠVVaŠ SR nebude vyhlasovať tretie hodnotiace kolo výzvy. "V budúcnosti však rezort školstva ešte podporí tému celoživotného vzdelávania prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev a vyzvaní a národných projektov," informovalo ministerstvo.

Zoznam schválených, ale aj neschválených žiadostí bude zverejnený na internetových stránkach rezortu školstva a na webe www.ludskezdroje.gov.sk.

Téma TASR