MŠVVaŠ: APVV poskytla vedcom väčšinu finančných prostriedkov

TASR, 20. mája 2018 9:10

Vlani to bolo v rovnakom čase 17,1 milióna eur, čo bolo 61 percent z celkovej čiastky.

Bratislava 20. mája (TASR) - Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) poskytla vedcom na financovanie projektov 32,7 milióna eur, čo predstavuje 81 percent z prideleného rozpočtu v tomto roku. Vlani to bolo v rovnakom čase 17,1 milióna eur, čo bolo 61 percent z celkovej čiastky. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR na svojom webe.
Foto:

Na projekty všeobecných výziev VV2014, VV2015 a VV2016 poskytla APVV 32,4 milióna eur, čo predstavuje 99,6 percenta z prideleného rozpočtu na rok 2018. "Projekty multilaterálnych a bilaterálnych výziev vyhlásených v roku 2016 (Dunajská stratégia a výzva Slovensko-Srbsko) a 2017 (výzvy na podporu spolupráce s Francúzskom, Rakúskom, Čínou a Taiwanom) boli financované v plnej miere vo výške 314.214 eur," priblížil rezort školstva. APVV výrazne podporila rozvoj medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce tým, že v tomto roku vyhlásila aj nové verejné výzvy na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu s Poľskom či Portugalskom.

Medzi najnovšie vyhlásené verejné výzvy pribudla 16. mája výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej a Srbskej republike. "Tento rok bude spustené financovanie výzvy s Kórejskou republikou, ostatné výzvy budú financované od roku 2019," doplnilo ministerstvo školstva.

APVV zároveň vyhlásila aj nový typ výziev, a to výskumné bilaterálne výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu s Čínou a Izraelom so začiatkom financovania v tomto roku. Celková plánovaná alokovaná čiastka spolu na obidve výzvy na celé obdobie riešenia je vo výške 1,2 milióna eur. Vyhlásená bola aj verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 s celkovým objemom finančných prostriedkov 400.000 eur.Téma TASR