Motivačné aktivity s prednášajúcimi zo štyroch krajín

Školský servis, 23. novembra 2017 14:42

Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila siedmy ročník odborného seminára pre knihovníkov a pedagogických pracovníkov špecializujúcich sa na prácu s mladým čitateľom.

Foto: Knižnica pre deti a mládež KošiceKošice 23. novembra (SkolskyServis.sk) - Dvojdňový medzinárodný odborný seminár Motivačné aktivity s detským čitateľom 7 prostredníctvom odborných prezentácií i prezentačných podujatí s deťmi ponúkne trendy, novinky a inšpirácie ako urobiť z detí čitateľov.

Knihovníci a učitelia sa v dňoch 23. – 24. novembra 2017 stretnú v priestoroch LitParku, pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice na Kukučínovej 2, aby sa v rámci medzinárodného knižničného projektu inšpirovali a tiež podelili o možnosti a spôsoby zavádzania inovatívnych trendov v práci s detskou literatúrou a jej čitateľmi. „Účastníkom seminára sa takto každoročne snažíme sprostredkovať niečo nové, inšpirujúce“, hovorí Iveta Hurná, riaditeľka knižnice. „Knihovníci aj pedagógovia si tu môžu vypočuť nielen praxou overené skúsenosti domácich, či zahraničných kolegov, ale aj úplne novinky a postrehy, ktoré môžu byť pre nich jednak výzvou pre ďalší odborný rast a tiež cestou ako nájsť najvhodnejší prístup k mladému a čoraz náročnejšiemu čitateľovi.“

Hostia seminára

Pozvanie pricestovať a podeliť sa so skúsenosťami a postrehmi v detskom čitateľskom svete prijali i zahraniční hostia z Nemecka, Maďarska a Česka. „Pricestujú naozaj skúsení knihovníci zo zahraničia, ktorí okrem prezentácií predvedú účastníkom seminára aj svoje overené podujatia s deťmi“, uvádza k programu Iveta Hurná. „Vďaka Goetheho inštitútu príde Christiane Bornett, ktorá nám predstaví fungovanie knižníc v Nemecku a konkrétne aj prácu tej berlínskej, Stadtbibiothek Reinickendorf Berlin. Spoznáme i fungovanie veľkej a modernej knižnice v Budapešti, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, konkrétne ju príde predstaviť riaditeľ knižnice, Fedor Péter a formou prezentačného podujatia s deťmi aj jeho kolegyne, Kaszás Veronika a Dienes Éva. Z Egeru ďalej pricestujú Csépányi Zoltán so Szabó Eszter, ktorí sa pokúsia zaujať našich tínedžerov. Podobné podujatie, so žiakmi 9. ročníka ZŠ, odprezentujú aj Jana Poláková s Ivetou Cehelskou z brnenskej knižnice, ktoré predstavia aj fungovanie ich knižničného priestoru vyhradeného práve mladým.“ Nebudú chýbať ani príspevky od domácich, slovenských knihovníkov. „Helena Mlejová z Mestskej knižnice v Bratislave nám sprostredkuje svoje postrehy získané počas návštev knižníc v USA a prácu s deťmi v našej knižnici, v podujatí s knihou (Ne)Obyčajná tvár, priblížia účastníkom seminára mladé knihovníčky Natália Malíková a Gabriela Kuncová.“ Hosťujúcou stálicou pri takýchto projektoch je Tibor Hujdič alias pán Mrkvička, čoraz populárnejší propagátor čítania deťom na Slovensku. „Pán Hujdič nebude chýbať ani tentokrát aby nám okrem kvalitného výberu detskej literatúry ponúkol i novú formu podujatia na tému ako čítať deťom odborný text.“ Odbornosť semináru podčiarkne prítomnosť vedeckej pracovníčky z Katedry knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave, Ľudmily Hrdinákovej, ktorá ku každému podujatiu s deťmi pridá odborný rozbor. „Myslím, že sa nám podarilo program naplniť naozaj širokou škálou nápadov a inšpirácií, ktoré naozaj môžu pri svojej práci uplatniť nielen knižnice a knihovníci, ale aj učitelia a pracovníci s deťmi v školách a detských kluboch.“

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ďalej ho finančne podporili Goetheho inštitútu, Bratislava a Slovenská asociácia knižníc.

SkolskyServis.sk informovala Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice

Téma TASR