Šesť stredných škôl si odnieslo cenu za Top výrobok

Školský servis, 1. mája 2014 10:00

Mladý tvorca je najväčšia výstava stredoškolského vzdelávania na Slovensku. V tomto ročníku sa zúčastnilo 148 vystavovateľov, z toho bolo 136 stredných škôl zo Slovenska, ale i z Čiech.

Bratislava 1. mája (SkolskyServis.sk) - V rámci už 22. ročníka celoslovenskej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom „Mladý tvorca 2014“, ktorá sa konal v dňoch 29. a 30. apríla v areáli výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, Ministerstvo hospodárstva SR ako hlavný garant výstavy, ocenilo školy za Top výrobok. Zároveň vyhodnotilo súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Za inováciu a technickú tvorivosť“.
prezentačný stánok Strednej odbornej školy drevárskej z Liptovského Hrádku počas výstavy Mladý tvorca na výstavisku Agrokomplex v Nitre 26. apríla 2014. Foto: Henrich Mišovič/TASRZámerom výstavy Mladý tvorca je inšpirovať žiakov základných škôl pri výbere budúceho povolania a propagovať odbornú činnosť stredných škôl, ktorá je previazaná s podnikateľským prostredím a trhom práce.„ Podpora mladých tvorcov, či už v oblasti technológií, výskumu alebo inovácií je jediná a najvýraznejšia cesta, po ktorej musí Slovensko kráčať, ak si chce udržať, resp. zlepšiť svoje pozície medzi najvyspelejšími ekonomikami sveta, svoje miesto najväčšieho svetového výrobcu automobilov, alebo aj postavenie významného centra vývoja informačných a komunikačných technológií, či energetiky“, povedal v tejto súvislosti štátny tajomník MH SR P. Pavlis. Pritom poznamenal, že aj v prípade, že na samochválu máme plné právo, zostávame zbytočne skromní. A tento nedostatok by mala , podľa neho, pomôcť odstrániť aj výstava Mladý tvorca a najmä súťaže , ktoré v rámci tejto výstavy rezort hospodárstva vyhlasuje. „Veľmi si želám, aby každý projekt, ktorý sa zúčastnil Mladého tvorcu, v budúcnosti uspel. A aj keď naše zdroje nie sú nekonečné, som presvedčený o tom, že poznáme spôsoby, ako naštartovať čo najviac dobrých projektov a asistovať aj ich rozvoju“, uzavrel včerajšie vystúpenie štátny tajomník MH SR P. Pavlis.

prezentačný stánok Strednej zdravotnej školy z Nitry počas výstavy Mladý tvorca na výstavisku Agrokomplex v Nitre 26. apríla 2014. Foto: Henrich Mišovič/TASR


Súťaž o TOP výrobok je určená pre žiakov stredných odborných škôl a je vyhlásená v šiestich kategóriách: Strojárstvo (12 výrobkov), Elektrotechnika a energetika (15 výrobkov), Drevospracujúca výroba (9 výrobkov), Textil a odevníctvo (5 výrobkov), Chémia, farmaceutický priemysel, polygrafia, papiernictvo, sklárstvo (5 výrobkov), Umelecké spracovanie výrobkov (16 výrobkov). Odborná porota tak vyberala zo 62 výrobkov, ktoré vyrobili žiaci buď jednotlivci alebo kolektívy pod vedením pedagógov. Pričom každá zo škôl, ktoré sú zároveň aj vystavovateľmi, mohla prihlásiť len jeden výrobok v každej kategórii.

Výsledky súťaže Top výrobok 2014

Kategória: STROJÁRSTVO
Víťaz: SOŠ, Lipová 8, Handlová
Výrobok: Quadrocopter
Kategória: ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA
Víťaz: SOŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
Výrobok: Riadiaci systém pre autonómne vozidlo
Kategória: DREVOSPRACUJÚCA VÝROBA
Víťaz: SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
Výrobok: SPARK (detská drevená hračka)
Kategória: TEXTIL A ODEVNÍCTVO
Víťaz: SOŠ, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou
Výrobok: STREET LIFE
Kategória: CHÉMIA, FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL, POLYGRAFIA, PAPIERNICTVO, SKLÁRSTVO
Víťaz: Súkromná SUŠ, Hodruša Hámre
Výrobok: Kovové dosky na knihu v umeleckom prevedení „Myšlienky sú nepriestrelné“
Kategória: UMELECKÉ SPRACOVANIE VÝROBKOV
Víťaz: Súkromná SUŠ, Hodruša Hámre
Výrobok: Lovecký tesák firmy Henckels zo Solingenu

Cenu ministra hospodárstva SR „Za inováciu a technickú tvorivosť“ získala SOŠ elektrotechnická, Komenského č. 50, Žilina za inteligentne riadené naklápanie solárnej elektrárne

Súťaž o najlepšiu spoluprácu SOŠ so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti MH SR bola vyhodnotená už včera. Ceny trom najlepším školám odovzdal štátny tajomník MH SR Pavol Pavlis spolu s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom.

Mladý tvorca je najväčšia výstava stredoškolského vzdelávania na Slovensku. V tomto ročníku sa zúčastnilo 148 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, z toho škôl 136 stredných škôl zo Slovenska, ale i z Čiech, ktoré na ploche 4 000 m2 prezentovali svoju činnosť. Na realizácii výstavy sa spolupodieľali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Nitriansky samosprávny kraj a ostatné samosprávne kraje, Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, profesijné zväzy a združenia.

Téma TASR