Mladí kurátori môžu štipendiom získať prax v GMB alebo v Londýne

TASR, 15. januára 2019 11:48

Vzdelávací projekt je určený študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl, interným doktorandom a absolventom do 35 rokov a do troch rokov od ukončenia štúdia.

Ilustračné foto Foto: TASR


Bratislava 15. januára (TASR) – Mladí kurátori môžu získať galerijnú prax pomocou Štipendia Radislava Matuštíka. Túto príležitosť im dáva po 16. raz Galéria mesta Bratislavy (GMB).

Vzdelávací projekt je určený študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl, interným doktorandom a absolventom do 35 rokov a do troch rokov od ukončenia štúdia.

Záujemcovia o štipendium musia do 17. februára zaslať prihlášku na adresu gmb@gmb.sk (v hlavičke uviesť Štipendium) alebo poštou na GMB, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava. V projekte treba uviesť stručný životopis žiadateľa, kurátorskú koncepciu výstavy,  dokumentáciu tvorby výtvarníkov, ak je predkladateľom výtvarník. Projekt nemôže zahŕňať výlučne vlastnú tvorbu.

Termín výstavy víťazného projektu Štipendia Radislava Matuštíka sa uskutoční v apríli - júni v Galérii mladých na treťom poschodí v Mirbachovom paláci GMB. Autor koncepcie získa týždňový pobyt v Londýne spolu s kurátorským kurzom v prestížnej škole Central St. Martins (plus vreckové, ubytovanie, letenku) a ročné "kurátorovanie" v Galérii Art Books Coffee.

Informácie sú na internetovej stránke www.gmb.sk/Stipendium alebo www.gmb.bratislava.sk.
Téma TASR