Mladí kurátori môžu štipendiom získať prax v GMB,aj v londýnskej škole

TASR, 10. januára 2018 9:33

Galéria mesta Bratislavy (GMB) dáva príležitosť mladým kurátorom v podobe tradičného Štipendia Radislava Matuštíka.

Bratislava 10. januára (TASR) – Galéria mesta Bratislavy (GMB) dáva príležitosť mladým kurátorom v podobe tradičného Štipendia Radislava Matuštíka.

Ilustračné foto Foto: TASR/Oliver Ondráš


Vzdelávací projekt už 15 rokov podporuje začínajúcich kurátorov v získaní galerijnej praxe. Je určený študentom bakalárskeho a magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl, interným doktorandom a absolventom do troch rokov od ukončenia štúdia.

Záujemcovia o štipendium musia do 31. januára zaslať prihlášku na adresu gmb@gmb.sk alebo poštou na GMB, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava. V projekte treba uviesť stručný vlastný životopis, kurátorskú koncepciu výstavy, dokumentáciu tvorby výtvarníkov (ak je predkladateľom výtvarník), projekt nemôže zahŕňať výlučne vlastnú tvorbu.

GMB uhradí organizačné zabezpečenie výstavy na treťom poschodí Mirbachovho paláca a pre vybraného kurátora týždňový kurz na prestížnej škole Central St. Martins v Londýne aj s letenkou, ubytovaním a vreckovým.

Informácie o štipendiu sú na internetovej stránke www.gmb.bratislava.sk.
Téma TASR