Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične deväť miliónov eur

TASR, 11. septembra 2018 10:00

Medzi úspešných žiadateľov rozdelil rezort školstva sumu deväť miliónov eur.

Bratislava 10. septembra (TASR) - V rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR tento rok podporí spolu 101 projektov na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční. Medzi úspešných žiadateľov rozdelil rezort školstva sumu deväť miliónov eur.
Na snímke novovybudovaná telocvičňa na Strednej odbornej škole technickej v Čadci dňa 30. januára 2018. FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR

Cieľom výzvy je pokračovať v zlepšovaní stavu telocviční a zvyšovať počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy. Napriek tomu, že budovy telocviční patria do kompetencie zriaďovateľov, ministerstvo dlhodobo aktívne pristupuje k ich skvalitňovaniu, informuje ministerstvo školstva.

"Rozvoj v oblasti telesnej a športovej výchovy je jednou z priorít nášho rezortu, čoho dôkazom je aj suma zvýšenia dotácie o päť miliónov eur, a tým aj viac telocviční pre naše deti," uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

MŠVVaŠ SR dostalo celkovo 472 žiadostí týkajúcich sa dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične. Tieto spolu žiadajú približne 42 miliónov eur. Spomedzi podporených žiadostí ide o 83 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí (7.452.855 eur), 13 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov (969.199 eur) a päť cirkevných škôl (577.945 eur).

Maximálna výška finančnej dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt bola 150.000 eur. Z pridelených financií budú môcť školy obnoviť cvičebný priestor, opraviť strechu, zrekonštruovať elektroinštaláciu, osvetlenie či ústredné kúrenie. Použiť sa tiež môžu na rekonštrukciu sociálnych zariadení, rozvodov vody a kanalizácií v telocvičniach.

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR