Rezort školstva podporil zdravotne znevýhodnených žiakov

TASR, 15. augusta 2018 10:09

Medzi úspešnými žiadateľmi bolo 11 základných škôl, štyri špeciálne základné školy, sedem spojených škôl a sedem stredných škôl.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Viac ako 327.000 eur rozdelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi školy na podporu vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v dvoch výzvach zameraných na odstránenie stavebných bariér v školách a na zvýšenie efektivity vzdelávania uvedenej skupiny žiakov. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.

Stavebné úpravy pre žiakov so zdravotným postihnutím sa uskutočnia na 29 školách vďaka výzve na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím. Úspešné projekty škôl z celého Slovenska boli podporené sumou takmer 256.000 eur.

"Výzva bola určená pre projekty na odstránenie stavebných bariér v základných a stredných školách, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách (okrem špeciálnych materských škôl), pričom rezort školstva na tento účel vyčlenil sumu 300.000 eur," priblížil rezort školstva. Prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov bolo predložených 38 projektov s požiadavkou 338.523 eur na ich realizáciu. Z nich vybrala hodnotiaca komisia 29 projektov v celkovom objeme 255.715 eur. Jednotlivé školy získali na svoje projekty sumy od 1700 do 10.000 eur.
Špeciálna ZŠ v Dunajskej Strede - Ilustračné foto Foto: Danuša Dragulová Faktorová

Medzi úspešnými žiadateľmi bolo 11 základných škôl, štyri špeciálne základné školy, sedem spojených škôl a sedem stredných škôl. Najviac projektov budú realizovať školy v Trenčianskom kraji, a to 11.

Lepšie podmienky pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením pomôžu vytvoriť v 13 školách úspešné rozvojové projekty tohto zamerania. Rezort školstva ich podporil sumou 71.652 eur. "Predložených bolo celkom 180 projektov s požiadavkou takmer 1,125 milióna eur na ich realizáciu," priblížilo ministerstvo. V tomto roku bolo na tento účel vyčlenených 73.000 eur. Jednotlivé školy získali sumy vo výške od 1050 do 8000 eur. Po tri projekty sa budú realizovať v Banskobystrickom a Košickom kraji. Po dve žiadosti uspeli v školách Nitrianskeho, Prešovského a Trnavského kraja, jeden projekt bol schválený aj v Bratislavskom kraji.

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR