Mesto Zlaté Moravce opravilo poškodenú strechu dielní na ZŠ Mojmírova

TASR, 20. októbra 2018 6:55

V minulosti sa v priestoroch nachádzali školské dielne, kuchynka pre žiakov a kabinet školníka.

Zlaté Moravce 19. októbra (TASR) – Mesto Zlaté Moravce opravilo strechu budovy v areáli Základnej školy Mojmírova. Strecha bola v havarijnom stave, škola objekt preto dlhodobo nevyužívala. V minulosti sa v priestoroch nachádzali školské dielne, kuchynka pre žiakov a kabinet školníka.

„Do budovy zatekalo, preto sme z bezpečnostných dôvodov odpojili v dvoch častiach svietidlá, v ktorých stála voda. Steny sú napadnuté plesňou,“ zhodnotila stav objektu riaditeľka školy Viera Striešková.

Mesto ako zriaďovateľ školy vyčlenilo na opravu objektu z rezervného fondu 27.000 eur. Po odstránení plesní na stenách a následnom vymaľovaní sa budú dielne opäť využívať na vyučovací proces.

Téma TASR