Malej škole stačí k veľkým zmenám nadšenie a zápal

Školský servis, 17. marca 2017 8:14

V roku 20016 sa konal 3. ročník projektu Domestos pre školy. V rámci neho základné a materské školy plnili úlohy a bojovali o finančné a produktové výhry určené na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Bratislava 17. maca (SkolskyServis.sk) - Jednou z víťazných škôl bola MŠ Vyšný Žipov z Prešovského kraja, ktorá vďaka svojmu elánu a súťažnému nadšeniu získala hlavnú výhru - šek na 3000 eur a produkty na vybavenie v hodnote 2000 eur. Viac prezradí učiteľka a hlavná iniciátorka školy – Andrea Hricová.


Jednou z víťazných škôl Domestos pre školy bola MŠ Vyšný Žipov z Prešovského kraja Foto: MŠ Vyšný ŽipovPrečo ste sa rozhodli vašu školu do projektu Domestos pre školy prihlásiť? Motivoval Vás zlý stav sociálnych zariadení na Vašej škole?

Asi hlavným a najdôležitejším dôvodom, prečo sme sa rozhodli prihlásiť do projektu Domestos, bol naozaj alarmujúci stav sociálnych zariadení a fakt, že materské školy bez právnej subjektivity sa dlhodobo potykajú s finančnými problémami. Peniaze, ktoré obce na školy dostávajú, ledva pokrývajú prevádzkové náklady škôl. A ak je obec menšia, s menšími príjmami, nie je možné z vlastných zdrojov hradiť nutné rekonštrukcie. A ak aj náhodou áno, tak v oveľa menšom rozsahu, ako by bolo potrebné.

Na čo výhru využijete?

Výhru použijeme na účel, aký je primárne určená - čiže na kompletnú rekonštrukciu toaliet a sociálnych zariadení v našej škole. Po dofinancovaní obcou sa nám tak podarí zrekonštruovať kompletne obe toalety v našej škole.

Čo pre Vás výherný príspevok na rekonštrukciu znamenal? Uľahčil alebo urýchlil renováciu starých toaliet?

Povedala by som, že skôr UMOŽNIL rekonštrukciu. Vo vlastnej réžii by sme takúto rozsiahlu rekonštrukciu neboli schopní v dohľadnej dobe uskutočniť.

Myslíte, že sa budú deti k novým sociálnym zariadeniam správať šetrnejšie?

Uvidíme, ale určite to bude súvisieť s prístupom aj nás učiteliek. Je dôležité im vhodne vysvetliť, že máme všetko nové a pekné, a preto sa o to musíme starať, aby sme to také mali čo najdlhšie.

Je podľa vás dôležité mať v školách pekné toalety? Cítia sa tak deti lepšie?

Určite to je dôležité. Už deti v materských školách vedieme k estetickému cíteniu. A to nielen v tvorivej práci, ale takisto aj vhodným prostredím. Preto aj priestory školy pomáhajú cibriť vkus a estetické cítenie.

Ako reagovali deti z vašej školy na účasť v súťaži? Zapájali sa do plnenia úloh radi?

Deti reagujú tak, ako silno sú namotivované. My sme sa ich snažili dostatočne motivovať a primerane ich veku im vysvetliť, čo robíme, prečo súťažíme a deti sa tak na plnenie úloh tešili a s radosťou sa zapájali.Aké reakcie ste zaznamenali zo strany rodičov?

Podpora zo strany rodičov bola ohromná. Povedala by som, že viac ako 50 % aktivity, čo sa týka hlasovania a oslovovania ľudí, vzišla zo strany rodičov, čo myslím, že značí o tom, že aj oni majú záujem o pekné prostredie v materskej škole svojich detí.

Snažili ste sa v minulosti o rekonštrukciu vašich sociálnych zariadení? Aké cesty financovania ste využívali?

Samozrejme sme sa snažili, ale vzhľadom na finančné možnosti to neboli rekonštrukcie, ale skôr riešenia havarijných stavov a udržanie bezpečného a prijateľného štandardu.

Je pre štátnu školu náročné získať peniaze na zlepšenie podmienok školských toaliet?

Určite. Najprv sa riešia havarijné stavy, nutné opravy a prevádzkové náklady. Vo väčšine projektov nie je obec ako zriaďovateľ školy oprávnený žiadateľ. Aj preto sme pri našej MŠ zriadili občianske združenie, a tak sme si rozšírili možnosti ohľadne získavania grantov a projektov. Takisto veľa projektov je orientovaných na marginalizované a hendikepované skupiny. Ak sa nájdu nejaké projekty pre klasické štátne školy, sú skôr orientované na digitalizáciu a didaktické pomôcky. A nevýhodou je, že na rozdiel od projektu Domestos pre školy, nevieme výsledok nijako ovplyvniť a o financiách rozhodujú iní.

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac