Liptovský Mikuláš: Jedna zo škôl prišla s myšlienkou zaviesť uniformy

TASR, 5. septembra 2018 11:44

Vedenie školy navrhuje zaviesť školské uniformy z viacerých dôvodov. Tým prvým je snaha predísť šikanovaniu.

Liptovský Mikuláš 4. septembra (TASR) – Vedenie Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) na Demänovskej ulici v mestskej časti Liptovského Mikuláša Palúdzka prišlo na začiatku školského roka s myšlienkou zaviesť rovnošaty pre žiakov prvého stupňa. Chlapčenské uniformy by mali byť v modrej farbe, dievčenské červené. Dôvodom tohto kroku má byť spolupatričnosť a súdržnosť, no predovšetkým snaha o zotretie sociálnych rozdielov medzi deťmi.

Deti si vyberajú medzi elegantným a športovým modelom uniformy - Ilustračné foto Foto: TASR


„Chceme to spustiť ako pilotný projekt s tým, že prvé uniformy dostanú deti v prvom ročníku zadarmo. Ďalšie uniformy, ak si to rodičia odsúhlasia, si môžu zakúpiť aj sami. Rovnošaty však ešte nemôžeme zaviesť ako povinné, pretože musíme najskôr diskutovať s rodičmi a prijať spoločnú myšlienku, stotožniť sa s tým. Až potom môžeme rodičom predstaviť takúto povinnosť pre prvý stupeň,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Demänovská ulica Emília Čudejková.

Jedna uniforma stojí od 15 do 20 eur. Na začiatku by sa podľa riaditeľky dali využiť na spoločné akcie či prezentácie, aby sa s nimi deti zžili. Existujú dve varianty rovnošiat – elegantná aj športová a dajú sa k nim dokúpiť aj úbory na telesnú výchovu.

Vedenie školy navrhuje zaviesť školské uniformy z viacerých dôvodov. Tým prvým je snaha predísť šikanovaniu. „Je to realita posledných rokov na všetkých školách v rámci Slovenska aj v zahraničí, predísť šikanovaniu. Je to naozaj skôr o tom prvom stupni, pretože práve tieto deti bývajú k sebe najkrutejšie. Vysmievajú sa jedno druhému preto, ako sa obliekajú, pretože nie každý má na značkové oblečenie. Len čo sú deti v uniformách, zotrú sa medzi nimi sociálne rozdiely,“ povedala Čudejková s tým, že ďalšími dôvodmi zavedenia rovnošiat sú hrdosť na školu a spolupatričnosť.

Takýto krok by mal vplyv aj na ekonomickú situáciu rodičov. Vybavenie rovnošatami na celý školský rok vychádza len okolo 80 eur. „Myslím, že ani jednému dieťaťu nekúpia rodičia oblečenie na celý školský rok za takú sumu. Ak by sa rodičia s týmto nápadom stotožnili, môžeme nosenie uniformy zaviesť ako povinné. Máme záujem zaviesť to od novembra. Je to však na rozhodnutí rodičov,“ priblížila riaditeľka.

Školské rovnošaty nie sú na Slovensku novinkou. Využívajú ich niektoré súkromné, ale aj štátne školy, napríklad v Novom Meste nad Váhom.


Anketa:

Ste za zavedenie uniforiem v školách?

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR