Liga proti rakovine pokračuje v projekte vzdelávania zdravotníkov

TASR, 24. novembra 2017 14:42

Projekt vzdelávania psychológov spustila LPR v roku 2014.

Bratislava 24. novembra (TASR) – Liga proti rakovine (LPR) pokračuje v projekte vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – psychológov a zdravotných sestier, ktorí pracujú s onkologickými pacientmi. Cieľom je poskytnúť im priestor získať nové možnosti prístupu k pacientom.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (psychológov a zdravotných sestier), pracujúcich s onkologickým pacientom Foto: LPRProjekt vzdelávania psychológov spustila LPR v roku 2014. Od štvrtka (23.11.) do soboty (25.11.) sa tak realizuje v tomto roku v poradí druhé vzdelávanie na tému Práca v záťaži dôsledkom strát, ktoré je zamerané na spracovávanie záťažových situácií a emócií v dôsledku strát. Vzdelávanie prebieha vo Zvolene a zúčastňuje sa ho 18 psychológov.

Na jeseň minulého roka spustila LPR aj vzdelávanie zdravotných sestier v rámci spolupráce so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Od 1. do 2. decembra tak prebehne v poradí tretie vzdelávanie sestier z celého Slovenska. Vzdelávanie sa uskutoční v Banskej Bystrici.

Stretnutia sú zamerané na odborné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ich supervíziu a výmenu skúseností v rámci projektu. Ich cieľom je rozšíriť schopnosť reflexie a sebareflexie zdravotníckych pracovníkov a psychológov, poskytnúť im priestor získať nové poznatky ako pristupovať k pacientom, ako aj posilniť schopnosti, vedomosti a skúsenosti pracovníkov s cieľom skvalitnenia práce a priamej pomoci onkologickým pacientom.

TASR informovala PR manažérka LPR Natália Špesová.


Téma TASR