Chystáte sa študovať architektúru alebo dizajn?

Školský servis, 5. augusta 2016 9:47

Pripravte sa na talentové skúšky už teraz.

Foto: FIVE by FIVE s. r. o.Bratislava 5. augusta (SkolskyServis.sk) - Študenti a budúci maturanti sa môžu na talentové prijímacie pohovory na vysoké školy so zameraním na odbory architektúra, dizajn umenie pripravovať už teraz. Príprava simuluje priebeh prijímacích skúšok prostredníctvom kreatívnych cvičení, ktorými študent nadobúda požadované vedomosti a zručnosti. Príprava je vedená architektmi a umelcami z praxe.

Ak chcete zmysluplne využiť svoj voľný čas, umelecky sa sebarealizovať, nájsť v sebe skryté kreatívne vlohy pre svoje ďalšie štúdium, alebo vás láka umenie z iných dôvodov - v tom prípade strávte svoj čas na pripravených kurzoch, ktoré sa konajú v Bratislave a Malinove. "Dbáme na individuálny prístup ku každému študentovi a na základe jeho požiadaviek spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej vzdelávacej činnosti, povedal pre SkolskyServis.sk jeden z organizátorov kurzov z FIVE by FIVE s. r. o.

Kurzy a konzultácie sú zamerané:

- k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností výtvarných techník /zátišie, busta, ľudská postava,..., perspektíva,.../,

- k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kresby kompozícií a úloh priestorovej predstavivosti /princípy perspektívy, axonometrie,.../,

- k doučovaniu stereometrie a základov deskriptívnej geometrie,

- k doučovaniu teórie a dejín umenia, architektúry a dizajnu,

- k vypracovaniu komplexného portfólia domácich prác,

- iné podľa individuálnych požiadaviek študenta.

Nenechajte si prípravu na prijímacie pohovory na poslednú chvíľu a urobte všetko pre úspešný štart budúceho štúdia mladých talentov.

Termíny a viac o kurzoch nájdete TU:

Téma TASR