Ktorý robot bude najlepší? Rozhodne sa na RoboCup-e

Školský servis, 25. februára 2018 9:45

Deti zo základných školách, ale aj stredoškoláci si v najbližších dňoch preveria svoje zručnosti v stavbe a programovaní robotov.

Bratislava 25. februára (SkolskyServis.sk) - Chystá sa 23. ročník celoslovenskej súťaže RoboCup.
Súťaž RoboCup má rozvíjať záujmovú činnosť, tvorivosť a zručnosti detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov. Aktuálny 23. ročník RoboCup-u sa koná v rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Prebiehať bude v dňoch 28. februára až 2. marca 2018 v Martine a určený je žiakom základných a študentom stredných škôl.
Študenti z SPŠ elektrotechnickej v Prešove predviedli tancujúceho robota Crash, úradujúceho Majstra Slovenska v kategórii dance zo súťaže Robocup -
ilustračné foto
Foto: Radovan Stoklasa/TASR

Súťaž pozostáva z kategórií Konštrukcia; Robotická ruka a RoboCup Junior. V kategórii Konštrukcia súťažné družstvá zhotovia podľa porotou vyhlásenej úlohy model z vlastnej stavebnice. Pričom v type použitej stavebnice či materiálu nemajú obmedzenia. Program majú zostaviť tak, aby model plnil požiadavky zadanej úlohy. Systém bodovania vyhlási porota pred súťažou. Porota bude prihliadať na možnosti použitých stavebných komponentov. Plniť požiadavky zadanej úlohy budú súťažiaci rovnako aj v kategórii Robotická ruka. Posledná kategória RoboCup Junior má ešte aj vlastné podkategórie. Tu budú roboti hrať futbal s elektrickou loptou v podkategórii Soccer, zachraňovať v podkategórii Rescue, ale aj tancovať v podkategórii Dance.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na http://itakademia.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

SkolskyServis.sk informoval Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Manažér publicity projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie

Téma TASR