Žiaci môžu získať informácie o štúdiu na stredných školách v KSK

TASR, 23. októbra 2017 9:23

Prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách v Košickom kraji môžu získať záujemcovia na 7. ročníku podujatia Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu.

Košice 22. októbra (TASR) – V Košiciach sa bude konať v utorok a stredu (24. a 25.10.) v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) na Ostrovského ulici.

Foto: KSKPodujatie sa počas týždňa koná aj v niektorých ďalších mestách - v Spišskej Novej Vsi na SOŠ drevárska (24.-25.10.), v Michalovciach na Gymnáziu Pavla Horova (25.10.), v Rožňave v priestoroch obchodno– kultúrneho centra (26.10.) a v Gelnici na Gymnáziu SNP 1 (26.10.). Hlavným organizátorom je Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s mestom Košice a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiaci základných škôl, ich rodičia, ale aj výchovní poradcovia, riaditelia škôl i zástupcovia zamestnávateľov získajú na podujatí prehľad o aktuálnej ponuke stredných škôl. V Košiciach sa do podujatia zapojilo 28 stredných škôl, jedna škola z Moldavy nad Bodvou a jedno centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ďalej dve cirkevné a tri súkromné stredné školy a tri školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad. Organizátori očakávajú, že v priebehu dvoch dní príde na prezentačné podujatie okolo 2000 žiakov základných škôl z Košíc a okolia.

Prezentačný stánok budú mať v Košiciach aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, spoločnosti HOWE, Metro, Billa, Hi Technology a Arcidiecézna charita Košice.

Súčasťou vzdelávacej prezentácie bude v utorok v Košiciach aj konferencia pre riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl a riaditeľov stredných škôl na území mesta Košice a jeho okolia. Konferencia "Bližšie k žiakom aj k zamestnaniu" sa uskutoční v aule SOŠ na Ostrovského ulici.

Ako ďalej informoval Úrad KSK, na odborných diskusiách na tému Duálne vzdelávanie v praxi sa zúčastnia zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, stredných škôl, ako aj zamestnávateľov. V treťom bloku panelovej diskusie sa bude diskutovať o aktivitách jednotlivých stredných škôl v oblasti propagácie školy a jej odborného vzdelávania.
Téma TASR