Kreditový príplatok by mal platiť sedem rokov

TASR, 13. augusta 2018 9:50

Vyplýva to z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Bratislava 13. augusta (TASR) – Kreditový systém v školstve by mal prejsť zmenou. Kreditový príplatok by mal po novom platiť sedem rokov. Vyplýva to z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Učitelia z Námestova sa vďaka projektu stávajú v popoludňajších hodinách študentmi. Chcú skvalitniť vyučovanie na svojej škole. Foto: Anna Chorvátová

Nový návrh podľa rezortu školstva neupravuje platnosť kreditov za absolvované vzdelávanie, a to ani za kontinuálne vzdelávanie absolvované podľa súčasného zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. "Naďalej ostáva v platnosti inštitút neobmedzenej platnosti získaných kreditov," uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ohraničuje sa doba vyplácania kreditového príplatku, avšak neznamená to ohraničenie doby platnosti kreditov. "Výška kreditového príplatku a podmienky jeho priznania sa nemenia," dodalo ministerstvo.

Učitelia by mali príplatky získavať na základe počtu kreditov. Keď ich nazbierajú 30, príplatok bude vo výške šesť percent z tarifného platu. V prípade uznania 60 kreditov, bude tento príplatok vo výške 12 percent. "Zamestnávateľ by mal priznať kreditový príplatok na dobu siedmich rokov," uvádza sa v návrhu zákona.

V základných a stredných školách poberalo k septembru 2017 kreditový príplatok 38.032 pedagógov. "Pri výkone atestácií bude dôležité atestačné portfólio, t. j., že kredity nebudú podmienkou na to, aby sa pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec mohol prihlásiť na atestačné vzdelávanie," dodalo ministerstvo.

Zákon možno pripomienkovať do 14. augusta.

Téma TASR