Kozmix sa žiakom prihovára opäť, teraz prostredníctvom časopisu

Školský servis, 21. apríla 2017 8:32

Postavička Kozmixa, známeho z rovnomenného vzdelávacieho portálu, opäť ožíva aj v tlačenej podobe.
Bratislava 22. apríla (SkolskyServis.sk) - Po úspešnom prvom vydaní časopisu KOZMIX, ktorý stále pravidelne využívajú školy zapojené do projektu neziskovej organizácie EDULAB Moja prvá škola, je tu v poradí jeho druhé vydanie.

Časopis je určený žiakom na prvom stupni základnej školy a opäť prináša zábavnou formou spracované rôzne zaujímavé témy. Je plný krásnych farebných ilustrácií, doplňovačiek, osemsmeroviek a krátkych testov, prostredníctvom ktorých deti získajú nové vedomosti o našej planéte, o jej ochrane, fyzikálnych javoch, či histórii bádania.

Časopis KOZMIX je však prínosný nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov, ako vhodná didaktická pomôcka. Jeho prostredníctvom môžu na hodinách rozvíjať u detí prírodovedné vzdelávanie, čítanie s porozumením, kritické myslenie, digitálne zručnosti, ale aj budovať medzipredmetové vzťahy.

Okrem uvedených zručností môže učiteľ svojich žiakov časopisom aj motivovať. Tým, že je prepojený so vzdelávacím portálom KOZMIX, učiteľ z neho môže žiakom zadávať interaktívne úlohy. Za ich splnenie ich odmení magnetkou. Po splnení všetkých úloh tak bude mať dieťa celú súpravu magnetiek, ktorú učiteľ dostane ako súčasť balíčka pri objednaní ku každému časopisu.

Tento krásny časopis plný múdrostí a aktivít je možné objednať u triedneho učiteľa za cenu 2€ alebo si ho môže kúpiť rodič v predajniach Telekomu. Učitelia si môžu časopis objednať na stránke http://www.kozmix.sk.

Téma TASR