Košice: Na ZŠ Požiarnická by mohlo pribudnúť multifunkčné ihrisko

TASR, 20. februára 2019 10:08

Bude možné využiť ho na futbal, basketbal, tenis, volejbal a hokejbal.

Košice 20. februára (TASR) – Multifunkčné ihrisko by mohlo pribudnúť na Základnej škole (ZŠ) Požiarnická v Košiciach. Mestskí poslanci na svojom februárovom riadnom zasadnutí jednohlasne odsúhlasili predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt jeho výstavby.
Ilustračné foto Foto: Ján Siman

Ako sa uvádza v dôvodovej správe materiálu, ktorý mestské zastupiteľstvo schválilo, realizáciou predkladaného projektu sa vytvoria kvalitnejšie podmienky na výchovno-vzdelávací proces žiakov a ich zdravý fyzický a duševný vývoj. Celkové výdavky projektu v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 sú v hodnote približne 75.000 eur. Z toho spoluúčasť mesta, ktorá by v prípade úspechu bola poskytnutá ZŠ z rozpočtu referátu športu a mládeže na tento rok, predstavuje sumu maximálne 37.000 eur.

"V rámci projektu sa plánuje vybudovať multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, vrátane čiarovania, mantinelového systému, ochranných sietí za bránami, zabezpečiť vybavenie ihriska," uvádza sa s tým, že ho bude možné využiť na futbal, basketbal, tenis, volejbal a hokejbal. Okrem toho, že bude slúžiť žiakom základnej školy, v poobedňajších hodinách bude dostupné pre verejnosť.

V materiáli sa pripomína, že ZŠ Požiarnická v súčasnosti nedisponuje žiadnym multifunkčným športovým ihriskom a jej žiaci sú organizovaní vo viacerých športových kluboch a zúčastňujú sa na všetkých športových súťažiach v regióne.


Téma TASR