Košice: Mladí záchranári civilnej ochrany si zmerajú svoje sily

TASR, 19. apríla 2018 8:12

Celkovo sto žiakov vo veku 10 až 16 rokov si zmeria sily a predvedie svoje schopnosti či vedomosti v rámci okresného kola 24. ročníka súťaže mladých záchranárov v Košiciach.

Košice 19. apríla (TASR) - Súťaž každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR a v metropole východu ju organizuje Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice v spolupráci s mestom Košice, mestskou časťou Košice – Západ, Centrom voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach a jeho elokovaným pracoviskom.
Ilustračné foto Foto: Mgr. Silvia Bodláková

Každé družstvo, v ktorom sú vždy dve dievčatá a dvaja chlapci, absolvuje písomný test, kde sú otázky z civilnej ochrany, dopravnej prípravy, protipožiarnej ochrany a podobne. Súťažiaci budú plniť praktické úlohy z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, hasiť malé požiare, čaká ich streľba zo vzduchovky i otázky ohľadom pohybu a pobytu v prírode.

"Ochrana života, zdravia a majetku obyvateľstva pri vzniku mimoriadnych udalostí je jednou z najdôležitejších úloh spoločnosti, ktorá je zabezpečovaná v súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva. Neoddeliteľnou súčasťou tejto činnosti je aj príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, v rámci ktorej mesto Košice každoročne organizuje aj preventívno-výchovné podujatia pre deti a mládež," informovala Adriana Šmajdová z Referátu civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany Magistrátu mesta Košice.

Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO sa uskutoční 24. apríla v areáli Centra voľného času na Popradskej ulici v Košiciach.
Téma TASR