Kaderníci a kozmetici v SOŠ Gemerská praxujú v nových priestoroch

TASR, 12. januára 2018 12:05, aktualizované 12. januára 12:16

Nové moderné pracovisko praktického vyučovania s ponukou tzv. beauty služieb slávnostne otvorila v piatok košická Stredná odborná škola (SOŠ) na Gemerskej ulici.

Košice 12. januára (TASR) – Škola zrekonštruovala bývalé priestory školskej jedálne a kuchyne a vytvorila v nich nové prevádzky pre svojich študentov - budúcich kaderníkov, vizážistov či kozmetičky. Služby ponúka pracovisko od piatka širokej verejnosti.

Stredná odborná škola na Gemerskej ulici v Košiciach otvorila 12. januára 2018 zrekonštruované pracovisko praktického vyučovania v nových priestoroch vo svojej budove. Škola zrekonštruovala bývalé priestory školskej jedálne a kuchyne a vytvorila nové prevádzky pre kaderníkov, vizážistov, kozmetičky. Foto: TASR


Pred tým škola prevádzkovala kadernícky, kozmetický a vizážistický salón blízko centra v budove na Továrenskej ulici 3. Študenti tam praxovali takmer tri desaťročia.

"Vzhľadom na to, že budova na Továrenskej taktiež potrebovala rekonštrukciu, zvážili sme z úsporných dôvodov, že by bolo lepšie skĺbiť teoretickú a praktickú výuku v jednej budove, čo sa aj podarilo," povedala pre TASR riaditeľka SOŠ Ingrid Sedláková.Rekonštrukcia bývalej jedálne a kuchyne prebiehala v dvoch etapách počas dvoch kalendárnych rokov. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý je zriaďovateľom školy, stavebné úpravy si vyžiadali investície vo výške zhruba 235.000 eur. Hradené boli z kapitálových výdavkov z rozpočtu kraja.

Nové priestory sú svetlejšie a modernejšie, prevádzky sa nachádzajú na jednom podlaží a sú v blízkostí učební, kde prebieha teoretická výučba. "Sme veľmi radi, že sme mohli využiť túto možnosť a pripraviť pracoviská kvalitne vybavené, dá sa povedať už pracoviská tretieho tisícročia. Budú sa tu robiť všetky kadernícke úkony, kozmetické ošetrenie tváre, dekoltu a celého tela. Čo sa týka kaderníctva, ide o všetky úkony, ktoré sú bežné v kaderníctvach v Košiciach, samozrejme, za lepšie ceny," konštatovala Sedláková.Aktivitu školy s novým využitím priestorov v areáli školy ocenil na slávnostnom otvorení aj predseda KSK Rastislav Trnka. "Mojou snahou určite bude, aby sa čím viac škôl snažilo ísť takouto cestou a zvyšovalo kvalitu výučby a zároveň pomáhalo aj rôznym skupinám obyvateľstva pri znižovaní nákladov," uviedol.

SOŠ Gemerská ponúka žiakom študijné odbory kozmetik, kozmetička a vizážistka, kaderník - vizážista, odevný dizajn, obchod a podnikanie a učebný odbor kaderník. Po skončení tohto učebného odboru majú študenti možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore vlasová kozmetika.

Čo bude s budovou na Továrenskej 3, je zatiaľ stále otvorené. "Rokuje sa aj s Divadlom Romathan, možno ešte s inými záujemcami, uvidíme, akým spôsobom sa bude objekt využívať. Ja nie som veľmi za predaj, čiže budem sa snažiť nájsť možnosti, aby tie priestory využívali inštitúcie, ktoré pôsobia pod VÚC, alebo združenia, ktoré s VÚC spolupracujú," povedal pre TASR Trnka.
Téma TASR