Kecerovce: Šikovní Rómovia si prevzali výučné listy SOŠ technickej

TASR, 22. júna 2018 10:29

Išlo o absolventov dvoj- a trojročných učebných odborov na miestnom vysunutom pracovisku SOŠ technickej.

Kecerovce 22. júna (TASR) – Vysvedčenia a výučné listy v učebných odboroch stavebná výroba, stolár, výroba konfekcie a krajčír-dámske odevy si vo štvrtok prevzalo v Kecerovciach 74 úspešných absolventov. Odovzdali im ich predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka a riaditeľ košickej Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej Ján Pituch.
Foto: TASR

Išlo o absolventov dvoj- a trojročných učebných odborov na miestnom vysunutom pracovisku SOŠ technickej. "Prevažná väčšina pochádza z marginalizovaných rómskych komunít, ktorých sme získali pre vzdelanie a ktorí dosahovali veľmi dobré výsledky. Práve tieto deti majú prednosť, že majú dobrú zručnosť, najmä chlapci v tých stavebných prácach. Teoretické vedomosti sú u nich slabšie, ale na záverečných skúškach to zvládli a čo s týka pracovných zručností a návykov, tam sú veľmi dobrí, čiže firmy si ich otestujú a ponúknu im prácu," povedal pre TASR Pituch.

Úspešní chlapci a dievčatá majú po škole podľa neho veľmi dobré predpoklady uplatniť sa na trhu práce. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia rôznych firiem, ktorí majú o takýchto pracovníkov záujem.

KSK sa podľa Trnku snaží systematicky pristupovať k riešeniu sociálne odkázaných a vylúčených komunít spoločnosti. "Stredné školstvo považujeme za jeden z pilierov riešenia tejto komplexnej problematiky. Preto budeme naďalej podporovať duálne vzdelávanie, zvlášť v týchto odboroch, kde je najviac študentov práve zo sociálne odkázaných rodín," povedal predseda kraja.

Výučba v Kecerovciach na alokovanom pracovisku strednej školy bude pokračovať aj v budúcom školskom roku.
Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR